Енергетика

Подкрепа за спешните и дългосрочни мерки на „Демократична България“ в енергетиката

Близо 6 часа, почти двойно по-дълго от предвиденото, протекоха консултациите за съставяне на правителство по тема „Енергетика“. В експертната група на „Демократична България“ участваха Мартин Димитров, Трайчо Трайков, Тодор Тодоров и Георги Стефанов. Говорителят на групата Мартин Димитров представи краткосрочните мерки, които според ДБ трябва да се предприемат в сектора.

Спешни мерки:

1. Изготвяне на 5-годишен план за преодоляване на енергийната бедност, който да има механизми за компенсиране на битови и небитови потребители. Трябва да има система, а не да реагираме на всичко ad hoc.

2. Гарантиране на конкурентоспособността на българския бизнес чрез създаване на прозрачни пазарни правила за търговия с електроенергия и природен газ, както на едро, така и на дребно, чрез елиминиране на каквито и да е било съмнения за корупция при продажбата на електроенергия от държавни енергийни дружества, нелоялни търговски практики, фаворизиране на определени олигархични кръгове. Трябва да се направят одити на всички държавни предприятия и на енергийната борса. На базата на събраната информация по тези проверки да се адаптират правилата и да се промени системата.

3. Не трябва да бъдем зависими от един източник на природен газ, независимо какъв е той. Да бъде изградена гръцката връзка възможно на-скоро, през 2022 г. България да купува в пълен обем договорения азерски газ и да договори допълнителни количества.

4. Осигуряване на пълна прозрачност при разследването от КЗК и административните съдилища на картелни практики на пазарите на горива, преглед на механизмите за концесионното възлагане в тази област. Настояваме за истински разследвания, които да доведат до истински резултати – много пъти КЗК е започвала разследвания, които са стигали доникъде. Достъпът до данъчно-акцизни складове в България да бъде облекчен, за да има повече конкуренция.

5. Извършване на цялостна реформа в начина на финансиране на проектите за енергийна ефективност чрез комбинация от различни финансови инструменти. Трябва да имаме повече такива проекти, но те да бъдат направени умно, прозрачно и отчетливо. Нужен е по-добър контрол при избирането на изпълнителите и при отчитането накрая. Един от проблемите е, че много от проектите досега не са били направени качествено. Мерките за енергийна ефективност ще имат най-голям ефект върху икономиката при проектите с най-голяма потенциална полза.

6. Да не се харчат повече пари за АЕЦ “Белене”. Да се обявяване конкурс за безядрено използване на площадката и там евентуално да се създаде  енергийна индустриална зона.

Продължаване на експлоатационния срок на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” при спазване на всички стандарти за безопасност.

7. Пълна прозрачност за разпределение на средствата по модернизационния фонд, налагане на щателна ревизия на условията на всички договори за предоставяне на свободен производствен капацитет, сключени с енергогенериращи мощности през последните 10 години.

8. Независим външен одит и преструктуриране на БЕХ с цел прекратяване на сделки на тъмно и непрозрачни практики. Разходите по “Белене” и „Турски поток“ да бъдат включени в този одит, за да можем да започнем на чисто реформирането на енергетиката.

Експертите на “Демократична България” се обявиха за продължаване компенсациите за бизнеса на високите цени на електроенергията и запазване на цените на битовите потребители. Подпомагането на индустриалните потребители обаче трябва да вземе предвид както тежестта на консумираната ел. енергия в себестойността, така и да отчете пазарната цена, на която се продава продукцията, за да не рискуваме да подпомагаме несправедливо определена част от индустрията, а в същото време да оставим без защита най-уязвимите – всички малки и микро бизнеси, уточни Трайчо Трайков.

До май трябва да има вече взети решения по Плана на ЕС за зелен преход до 2030 „Fit for 55“, каза още Трайков. И напомни, че от 2026 г. ще се плащат емисии и за сгради, автомобили и други видове транспорт и рискуваме да останем изненадани, както стана с въглищата преди 5-6 години. Трайков призова да преоценим значението на енергийната ефективност на сградите и да изготвим оптимален механизъм за това.

Георги Стефанов пък предложи да има зелен вицепремиер с ресор  зелената сделка и климатът, както и централизирано планиране при въвеждането на европейските цели и мерки.

Дългосрочните мерки на „Демократична България“ в сектор „Енергетика“ изложи Георги Стефанов.

Дългосрочни мерки

1. Изготвяне на ясен и конкретен 10-годишен план за стартиране на енергийната трансформация, водеща ни към нулева въглеродна икономика, чрез справедлив енергиен преход с мерки, насочени към най – засегнатите райони, сектори и хора. Идеята е да превърнем България в лидер на глобално и регионално ниво, отговаряйки на европейските и глобални цели. Развитие на умни мрежи с висока енергийна ефективност, защото най-чистата енергия е спестената енергия. Търсене на икономически решения, които водят до по-висока добавена стойност за цялата икономика и по-високи доходи за хората.

2. Планиране на индустриални зони за развитие на нисковъглеродна индустрия с енергийна насоченост към въглищните региони. Трябва да запазим съществуващото, но да го развием в нещо ново и устойчиво.

3. Ускоряване на внедряването на модерните технологии в доставките на газ, включително и възможност за пренос на водород (по European hydrogen backbone initiative). Накратко: цялостно преустройство на националната газопреносна мрежа, така че тя да отговаря на съвременните тенденции (да бъде възможен пренос на водород) и присъединяване на България към европейската водородна инициатива.

4. Развитие на производство на възобновяем водород, произведен чрез използване предимно на вятърна и слънчева енергия.

5. Изработване на пътна карта за проучване и реализиране на потенциала на Черно море за производство на възобновяема енергия.

6. Модернизация на електрическите и топлопреносните мрежи. Дигитализация на енергийния сектор и разнообразяване на енергийните услуги. Премахване на административните пречки и децентрализация на тези мрежи. Така ще може да се случи изграждането на умните мрежи. За целта е необходим цялостен анализ на икономическите и енергийните параметри на общинските топлофикационни дружества.

След продължителни дискусии, представителите на „Продължаваме промяната“, БСП и „Има такъв народ“ подкрепиха следните предложения на „Демократична България“, някои от които предстои да се доработват експертно.

Приети предложения:

– Ако продължи вдигането на цените на тока, да се разшири обхватът и размерът на съществуващата схема за енергийни помощи за битовите потребители, особено за социално бедните. Това да стане най-късно през януари.

– Продължаване на разплащането за бизнеса след анализ на получателите енергийни компенсации

– Завършване на газовата връзка с Гърция

– КЗК да разследва картелите в енергетиката

– Да има вицепремиер по климата

Предложения за доработване:

– Адекватни мерки за затваряне на наказателните процедури в енергетиката

– План за преодоляване на енергийната бедност

– Преглед на договорните отношения за покупка на газ с оглед диверсификация и покупка на най-евтин газ. На всеки 6 месеца да се прави проучване за най-ниските цени и да се прави експертен преглед на договорите

– Преглед на изискванията за създаване, функциониране и достъп до данъчно-акцизни складове

– Извършване на цялостна реформа в начина на финансиране на проектите  за енергийна ефективност чрез комбинация от различни финансови инструменти

– Публичност и оптимизиране на всички разходи в енергетиката

– Прозрачност на всички средства под шапката на ЕК

– Национална позиция по Fit for 55

– Продължаване на експлоатационния срок на 5-и и 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй” при спазване на всички стандарти за безопасност. Необходимостта от нови ядрени мощности да се прецени след независим експертен анализ.

– Да се разработи списък от алтернативни проекти за запазването на „Марица-изток“ и въглищните райони

-Цялостен анализ на Зелената сделка и необходимите мерки на национално ниво в контекста на постигане на целите на ЕС за 2050

– Анализ за цялостно преустройство на националната газопреносна мрежа за присъединяване на България към европейската водородна инициатива

– Развитие на производство на възобновяем водород, произведен чрез използване предимно на вятърна и слънчева енергия

– Проучване на възможностите на енергийния потенциал на Черно море

– Модернизация на електрическите и топлопреносните мрежи

– Дигитализация на енергийния сектор и разнообразяване на енергийните услуги. Развитие на умни мрежи.

Участници в консултациите от “Демократична България”:

Мартин Димитров

Мартин Димитров е икономист, активен законодател, един от основателите на групата за натиск. Той винаги е отстоявал позицията за общи действия на принципните хора в дясно-център. Народен представител от гражданската квота на “Демократична България” в 45-ото Народно събрание, където е член на комисията по бюджет и финанси.

Тодор Тодоров

Енергиен експерт и консултант към екологично сдружение За Земята. От 2014 г. е член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда. 2013-2017 г. – (Линц, Виена, Будапеща, Прага), участва в ежегодната международна конференция „Ядрен риск и обществен контрол“ с изнасяне на доклади относно развитието на ядрената енергетика в България.

Трайчо Трайков

Трайчо Трайков е кмет на район „Средец” от 2019 г. досега. Преди това е заемал позициите на общински съветник в СОС, финансов и стратегически консултант и предприемач. Бивш министър на министър на икономиката, енергетиката и туризма от 2009 до 2012 г.

Георги Стефанов

Последните 13 години Георги Стефанов ръководи климатичната и енергийна програма в българския офис на международната природозащитна организация WWF (Световен фонд за природата). Работи много активно в областта на енергийните и климатичните политики на глобално, европейско, национално и местно ниво. Бакалавър „Природни науки“, магистър „Международен алтернативен туризъм“ и втора магистърска степен „Управленски умения“ към Съвета на Европа. Преподавател в НБУ в областта на стратегическо управление, устойчивото развитие и климатичните промени. Ръководи европейски и транснационални проекти в областта на климатичните промени, енергетиката и опазването на околната среда от 15 години и има над 20-годишен опит с реализирането на някои от най-иновативните проекти от неправителствения сектор у нас.

Новини и коментари

Христо Иванов: Големият въпрос на изборите е дали ще продължим реформите, или ще позволим на Пеевски да удържи влиянието си в регулаторите, службите и съдебната власт

Христо Иванов: Големият въпрос на изборите е дали ще продължим реформите, или ще позволим на Пеевски да удържи влиянието си в регулаторите, службите и съдебната власт

Христо Иванов: Сарафов е скритият коалиционен партньор в служебното правителство

Христо Иванов: Сарафов е скритият коалиционен партньор в служебното правителство

Ивайло Мирчев: Договорът с “Боташ” позволява пренос на руски газ и не е съгласуван с ЕК

Ивайло Мирчев: Договорът с “Боташ” позволява пренос на руски газ и не е съгласуван с ЕК

От медиите

Антоанета Цонева: ГЕРБ и ДПС избраха да отидем на избори

Антоанета Цонева: ГЕРБ и ДПС избраха да отидем на избори

Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия Цариградска и прокурор Зартова

Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия Цариградска и прокурор Зартова

Стоян Михалев: Руският културно-информационен център е гнездо на пропаганда и трябва да бъде затворен

Стоян Михалев: Руският културно-информационен център е гнездо на пропаганда и трябва да бъде затворен

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK