Земеделие

“Демократична България” предвижда мерки за по-равномерно развитие на земеделието по сектори

Най-сериозният проблем в България е използването и арендуването на земеделска земя и това, че повече от 80% на директните плащания отиват в по-малко от 2% от ползвателите на земите в България. Тази теза застъпиха представителите на “Демократична България” на разговорите за управленска програма в сектор “Земеделие”. 

“Земеделието е изкривено и затова трябва да се обърне сериозно внимание в програмата за развитие на селските райони за така нареното налагане на тавани на плащанията. Зелената сделка го изисква и в стратегията “от фермата до трапезата” е залегнало”, заяви Албена Симеонова, говорител на екипа на “Демократична България”. 

Албена Симеонова наблегна на въпроса за компенсиране на ощетените сектори – зеленчукопроизводство, плодове, винени лозя, маслодайна роза, етеричномаслени, оранжерийни, пчеларство и животновъдство. Заради сериозният ресурс, който получават големите арендатори, се получава така наречения “лендграбинг” и големите стават още по-големи, а малките стават още по-малки или изчезват. 

Заради проблемите с климата – градушките и засушаванията, фермерите имат нужда от подпомагане от гледна точка на противоградни съоръжения и решаване на проблемите със засушаванията. Системата за напояване в България е остаряла. “Ние сме хората, които трябва да променим политиката в областта на напояването, свързана с модернизацията и дигитализацията по модела на останалите европейски страни”, каза Симеонова. 

Чувствителните сектори в България в момента са ощетени поради липса на достатъчни адекварни пазари и по-сериозните плащания на субсидии в останалите страни от Европа. Българските продукти не са залегнали в местните пазари, намират много трудно пазар, особено в големите вериги и имат проблем с ценообразуването, защото продуктите от чужбина са на много по-ниски цени заради субсидирането и т.нар. експортна субсидия. Такава в България липсва. Важно е да се обърне внимание на износа на българска продукция в Европейския съюз и трети страни. Трябва да бъдат организирани специализирани програми. 

Зелената сделка дава предимство на производителите на здравословни храни. В България биоземеделците са едни от най-пренебрегнатите. Заради това в България ще трябва биопроизводството да бъде сериозно насърчавано от гледна точка на подпомагане, компенсаторно плащане, което компенсира загубата на добивите, поради това че повечето от операциите в стопанствата се извършват на ръка. Това са производители, които не използват пестициди, не използват химически препарати, не използват генномодифицирани организми и затова добивите са по-ниски и имат необходимостта от пазарно ориентирано производство.  

Трябва да се обърне сериозно внимание на сектор “Пчеларство” и “Демократична България” настоява в общата селскостопанска политика да бъде заложена мярка екосистемни услуги – опрашване. Българските пчелари, освен че губят бизнеса си, се сблъскват с изчезване на биоразнообразието и на дивите опрашители. 

Предлагаме национална програма “Местни храни” със срок за 10 години. Тя включва седем мерки:

 1. Диверсификация и увеличаване на местното производство на храни, което да отговори на търсенето и повишаването на добавената им стойност. 
 2. Регулиране на пазара на храни, добивани от физически лица в частни стопанства, домашни кухни и условия.
 3. Подобряване на възможностите за преработка и продажба на храни от микро стопанства и предприятия, чрез консултации и подобряване на законодателството. 
 4. Увеличаване на дела на местните, включително и на биохрани, обществени поръчки, чрез по-добри критерии за възлагането им, включително и чрез по-добри критерии за качество 
 5. Подобряването на възможностите за първично производство 
 6. По-тясно сътрудничество между участниците в местния хранителен сектор.
 7. Повишаване значимостта на местните храни и на участниците в хранителната им верига 

Гори, горско стопанство

Горите се управляват под икономически и политически натиск. Незаконните и полузаконни сечи заемат до 2,5 млн. куб. м дървесина – ⅓ от официалния добив. Разходите за опазване на горите и дивеча в България от 2011 г. спаднаха номинално от 59 млн. на 29 млн. при увеличаване на разходите на държавния бюджет с 45% за този период. Съществува проблеми с бракониерството – 10% от всичките ни гори са в земеделски територии, което означава, че те не могат да се управляват и да носят ползи за горското стопанство. Това са около 318 хил. хектара и 37 млн. куб. м или три планини като Странджа. 

Лошата организация и управление на публичните гори води до замърсяване на въздуха, намаляване на питейните води, чрез преексплоатация на горите във вододайните зони и увреждане на интересите на туризма и рекреацията. Липсва единна политика във ловното стопанство. 

“Демократична България” предлага 4 координационни мерки:

 1. Укрепване на горската администрация; Бюджетът на горското ведомство да се увеличи с една трета и да достигне до 40 млн. за 2022 година. 
 2. Промяна на структурата на управление, стопанисване и опазване на горите чрез създаване на самостоятелно ведомство под пряко подчинение на министерски съвет.
 3. План за поетапно извеждане на търговията с дървесина от държавните гори, увеличаване на електронните търгове и създаване на система за търгове на дървесина от постоянни и временни складове за да е ясно как се стопанисва и какво точно излиза от държавните гори. 
 4. Създаване на конкурсно начало за управленския персонал в горската администрация и задължителна система за повишаване на квалификацията.

14 средносрочни мерки:

 1. Промяна в закона за горите, свързана с управление и стопанисване на държавните гори.
 2. Въвеждане на законови механизми за отчитане и стимулиране на екосистемните услуги. 
 3. Въвеждане на пълна прозрачност и обществен ангажимент в управлението на горите и създаване на обществено консултативни съвети на трите нива – регионално, локално и национално. 
 4. Извършване на национална горска инвентаризация. 
 5. Приключване на сагата със сделките за замяна чрез малки законови промени. 
 6. Промяна на законодателството, свързано с горите в земеделските земи. Те трябва да станат част от горските територии и да се управляват като гори. 
 7. Продължаване на политиката за сертифициране на държавните гори. 
 8. Създаване на публични дигитални карти и регистри с информация за всички гори и земи в България. 
 9. Разширяване на програмата за изкупуване на маломерните горски имоти от държавата.
 10. Създаване на мерки за поощряване на създаването на горски пояси около населените места и гори сред урбанизираните територии. 
 11. Промени в закона за лова. Ползването на държавен дивеч трябва да се изгравни финансово за всички потребители и да се намерят мерки за съвместяване на лова с другите ползвания на горите. 
 12. Подпомагане на механизацията на дърводобива чрез стратегическия план за развитие на земеделието и развитие на селските райони. 
 13. Изграждане на система за въздушна защита на горите от пожари.
 14. Промяна в законодателството с цел връщане на горите с променено предназначение, в които не е извършено строителство подобно на земеделските земи. 

Хуманно отношение към животните

“Демократична България” три предложения, свързани с институционализиране и укрепване на зоополицията:

 1. Ясно разпределяне на отговорностите на институции и общини, създаване на правила и процедури за действие и наказание в случай на нехуманно отношение. 
 2. Промени на нормативната база с цел развъждането и търговията с животни да се осъществява само от регистрирани развъдници, които да подлежат на строги изисквания и контрол. Да се задължат средствата за идентификацията и проследяването на всяко домашно и селскостопанско животно. Забрана за продажбата на кучета и котки на пазари за животни и в интернет сайтове. По отношение на националната програма в областта на овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България предлагаме най-после да заработи и да се създаде консултативния съвет, който е ключов орган за прилагането на тази програма. 

Участници в консултациите от “Демократична България”:

Албена Симеонова

Албена Симеонова е водач на листата на „Демократична България“ в Добрич, откъдето бе избрана за народен представител в 45-ия парламент. Тя е предприемач в сферата на биологичното земеделие, потомствен лозар и дългогодишен производител на вино. Председател е на най-голямата в България браншова организация на биоземеделци – „Биопродукти“. Завършила е Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, специализирала е в САЩ.

Гергана Кабаиванова

Инж. Гергана Кабаиванова е инициатор на първите фермерски пазари в големите градове на страната. Тя е управител на Фондация „Локалфууд.бг“, известна с проекта си „Пендара“, стремящ се да подобри бизнес средата за предлагане на местни храни, както и да развие гастрономическия селски туризъм у нас. Участва в авторския екип на „Правилник за ползване на фермерски пазари“ и „Правилник за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели“, които предстои да бъдат утвърдени от Националния съвет по храните. Член е на експертна група в Министерство на земеделието, храните и горите, насочена към политиките за най-малките фермери и производители на храни.

Димитър Сяров

Димитър Сяров е юрист, адвокат. Роден e в Сливен, където живее и работи. Основно и средно образование e завършил в СОУ „Д-р Иван Селимински“. Сяров е областен управител на Сливен от 2014 г., като през 2015 г. напуска поста си, солидарно с Христо Иванов и Радан Кънев. Учредител на „Демократи за силна България“ и зам.-председател на ДСБ. Народен представител в 45-ото НС, избран от 21 МИР Сливен. Женен, с едно дете.

Зорница Стратиева

Зорница Стратиева е родена в Перник. Завършила е с отличие средното си образование в ПГТС “Арх. Йордан Миланов”, специалност “Строителство и архитектура”. През 2012 г. е завършила висшето си образование в Лесотехническия университет в гр. София с двойна специалност – магистър по специалност “Стопанисване на горите” и Училищна педагогика. През 2013 специализира в дъщерната организация на най-голямата организация за опазване на околната среда в Германия – DBU Naturerbe. От 2012 г. работи в една от най-активните природозащитни организации в България – Асоциация на парковете в България.

Новини и коментари

Христо Иванов: За “Демократична България” има два приоритета: справяне с последиците от войната и корупцията

Христо Иванов: За “Демократична България” има два приоритета: справяне с последиците от войната и корупцията

Привикват кандидати на “Демократична България” в полицията по сигнал на ГЕРБ, защото обучават хората с машини за гласуване

Привикват кандидати на “Демократична България” в полицията по сигнал на ГЕРБ, защото обучават хората с машини за гласуване

„Демократична България“ постигна съдебен пробив срещу схемите на ДПС за заобикаляне на машинното гласуване

„Демократична България“ постигна съдебен пробив срещу схемите на ДПС за заобикаляне на машинното гласуване

От медиите

Христо Иванов: Ние сме против този пореден популистки търг за обещаване на по-високи заплати

Христо Иванов: Ние сме против този пореден популистки търг за обещаване на по-високи заплати

Кристина Петкова: Поведението на служебното правителство е на хора, които са дошли, за да останат

Кристина Петкова: Поведението на служебното правителство е на хора, които са дошли, за да останат

Атанас Атанасов: Служебното правителство не противодейства на купуването на гласове от ГЕРБ и ДПС

Атанас Атанасов: Служебното правителство не противодейства на купуването на гласове от ГЕРБ и ДПС

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK