Даниела Божинова: Манипулация е противоречието между туризъм и опазване на околната среда

  • 20 май 2019

Даниела Божинова е изследовател, активист и експерт в областта на пряката демокрация. Член е на Зелено движение и участва с преференция 115 в листата на Демократична България.
В Европейския парламент ще работи за повече пряка демокрация, равнопоставеност на мъжете и жените и върховенство на правото в Европейския съюз и в България. Ще полага усилия за развитието на демокрацията и опазването на околната среда.
Заплашват ли ни климатичните промени? Има ли нужда Европейския парламент от по-широки правомощия и от по-голяма прозрачност? Как пряката демокрация може да проработи в Европейския съюз?
Избери страна в битката за България с Милен Цветков

От медиите

Нагоре