Младите сме длъжници на Европа и трябва да се борим за нея

  • 16 май 2019

Сева Памукчиева иска да е чува гласът на младите българи в ЕП. Те са длъжници на Европа заради възможностите за образование и развитие, които получават, и затова трябва активно да се включат в решаването на проблемите на Съюза и борбата срещу деструктивната външна пропаганда.

Земеделието и преразпределянето на еврофондовете в полза на дребните и средни производители би бил друг приоритет в работата на Сева, като член на Европейския парламент.
Избери страна в битката за България с Милен Цветков

От медиите

Нагоре