Промени в Закона за хазарта

  • 27 април 2018

3 млрд. проиграни на хазарт през 2017 г. Това са повече от парите за образование и култура. Билетчетата се продават навсякъде, а рекламата им е агресивна и по всички медии. Демократична България предлага промени в Закона за хазарта – забрана за реклама на хазарт и ограничение върху разпространението на лотарийни билети.

От медиите

Нагоре