Разговор с Албена Симеонова

  • 01 август 2019

Защо българските власти се чудят на размерите на африканската чума и на какво се дължи невъзможността им да се справят с бързото и рапространение – отговорите на Албена Симеонова

От медиите

Нагоре