Подкрепете ни!

Дарителска банкова сметка:

BG86UNCR70001523674716

Банковата сметка е в български лева.

Даренията могат да правят:

  • физически лица – български гражданин или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат право да избират общински съветници и кметове на 27 октовмри 2019г.;
  • юридически лица и еднолични търговци – които нямат просрочени публични задължения и не са са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

В основание за плащане, моля впишете ЕГН и постоянен адрес – за дарители физически лица или ЕИК и фирма – за дарители юридически лица и еднолични търговци. Изискват се от Сметната палата с цел идентифициране на дарителя. Анонимните дарения не са разрешени.

„Движение Да България“, титуляр на сметката за финансиране на кампанията за участие на коалицията „Демократична България – Обединение“ в Местните избори на 27 октомври 2019 г., е администратор на лични данни.

Благодарим Ви за подкрепата! 

Заедно можем много повече!