Човешки капитал

За Демократична България понятието „човешки капитал“ означава способността на хората, заедно и поотделно, да произвеждат, от една страна, добавена икономическа стойност: пригодност за заетост, предприемачество, иновации, и от друга – добавена обществена стойност: граждански и културни компетентности, гарантиращи свободата, сигурността, правовия ред, равенството, справедливостта и стремежа към по-добро качество на живот.

За да можем да постигнем устойчиво развитие на човешки капитал в България, съответстващ на нуждите на третата и четвъртата индустриална революция, справянето с климатичните промени, както и грижата за бъдещето на демокрацията, трябва да повишим качеството на политиките в областта на образованието, науката и културата и да ги свържем в нов просвещенски проект.

Развитието на човешкия капитал зависи също и от наличието на благоприятна жизнена среда. Тя се формира от фактори, свързани с всички области на държавно управление. Ключови елементи от нея са: качествено здравеопазване и здравословен начин на живот, спорт и благоденствие, адекватна социална и демографска политика, както и приобщаваща политика за българите в чужбина.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK