ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

За нас в Демократична България децентрализацията представлява пътят към модерно и европейско управление на страната. Изграждането на силни самоуправляващи се местни и регионални общности означава възстановяване на правото на гражданите сами да решават своите проблеми по места, пълноценното им включване в политическите и управленските процеси, постигане на необходимата субсидиарност и ефективност в управлението на страната.

Демократична България си поставя следните цели:

 • Широко включване на гражданите в управлението на страната посредством разширяването на техните отговорности за развитие на общините и регионите;
 • Ефективен процес на планиране, управление и изпълнение в усвояването на средствата от европейските фондове; 
 • Създаване на нови административно-териториални единици на основата на сегашните региони за планиране;
 • Пълноценно сътрудничество с местните и регионални общности и власти в страните от ЕС; 
 • Споделяне на данъка върху доходите за физическите лица между централната и местната власт, както и да се търсят възможности за споделяне и на част от корпоративния данък;
 • Освобождаване на централната власт и администрацията от несвойствени дейности.

Демократична България ще предприеме:

 • Разширяване компетенциите на уредените в Закона за регионално развитие регионални съвети за развитие, които ще съдействат на централната власт до провеждането на местните избори през 2023 г., които ще  играят ключова роля в процеса за определянето на дейностите и публичните услуги, които ще бъдат прехвърлени на самоуправляващите се области, както и на финансовото им осигуряване.
 • Обединяване на правилата, по които функционират местните и регионалните власти, в нов Закон за местното и регионалното самоуправление; 
 • Възстановяване на двустепенното самоуправление в София, Пловдив и Варна с избираеми районни съвети и избираеми районни кметове;
 • Изменения и допълнения в Изборния кодекс, в който ще бъдат уредени начините за провеждане на избори за регионални съвети, за регионален управител, а така също за районни кметове и районни съвети; 
 • Изработка на регламент за избор на кметове и състав на кметствата, основан на броя жители в съответното населено място;
 • Промяна в Закона за публичните финанси, който да доведе до оптимизиране и опростяване на средата, в която се съставят, приемат и изпълняват общинските бюджети. Ще разработим отделни правила за бюджетиране на инвестиционния процес;
 • Предоставяне правото на общините сами да определят видовете местни такси;
 • Промени в данъчното законодателство и законите за собствеността, адекватно на прехвърлените правомощия към местните и регионалните власти и увеличаването на тяхната финансова автономия;
 • Прилагане на принципа за финансова еквивалентност, съчетан със субсидии за общините, в които степента на икономическо развитие не позволява този принцип да бъде осъществен в пълна степен;
 • Съкращения в централната администрация съобразно компетенциите и публичните услуги, прехвърлени към регионите и общините, и реорганизация на администрацията съобразно новите условия;
 • Съхраняване на сегашните административно-териториални единици – области, и разширяване на компетенциите на областните управители, като се засили координиращата им роля по отношение на деконцентрираните звена на централна власт;
 • Значително ограничение на субсидиите и преразпределителните процеси в бюджета за сметка на разширяване на възможностите на общините за собствени приходи, включително чрез прилагане на принципи на споделени с централната власт данъци;
 • Предоставяне на възможности на регионалните власти да договарят с централната власт пакети от проекти по оперативните програми, свързани с европейските фондове;
 • Стимулиране на новосъздадените региони към интензивно сътрудничество със самоуправляващите се области и региони в страните от ЕС;
 • Осигуряване, в дългосрочен план и след обширни обществени консултации, на процес, в който структурният модел на местното самоуправление бъде приведен в съответствие с европейската тенденция за окрупняване на общините.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK