Външна политика

Визия

Запазване на общата геополитическа ориентация на страната като част от семейството на свободните и демократични държави. Задължителна предпоставка за успешна външна политика за пълноценно участие в европейската интеграция и незаменим ресурс за ефективна дипломация е преодоляването на вътрешните слабости на страната ни като отстъплението от принципите на върховенството на правото, корупцията, завладяната държава.

Инициативи за промяна

 • Задълбочаване на интеграцията на България в ЕС и НАТО и затвърждаване на геополитическата ориентация на страната; противодействие на всеки опит за позиционирането на България в положение на „баланс” или „равна отдалеченост” от останалите държави в Европейския съюз и трети страни;
 • Активна подкрепа за разширяването на ЕС и НАТО към Западните Балкани; интензифициране на диалога с Република Северна Македония на основата на конкретни предложения от българска страна с цел преодоляване на блокажа в преговорите с ЕС на тази много близка за нас страна;
 • Запазване на добросъседски отношения с Турция на принципна основа, отстояваща достойнството на страната ни, ненамесата във вътрешните й работи и защитата на човешките права;
 • По-тясно ангажиране с общите отбранителни структури и инициативи на НАТО; ускорено развитие на съюзническите и партньорските      отношения със САЩ и      Канада и останалите членки на НАТО;      укрепване на близките политически връзки и развитието на нова основа на икономическите отношения с Великобритания след излизането й от ЕС;
 • Равноправни отношения с Русия, основани на спазване на принципите на международното право; интензифициране на отношенията с Украйна и засилена подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на тази приятелска страна;
 • Задълбочаване на отношенията с Япония, Южна Корея и други добре развити икономически страни извън Европа и Северна Америка;
 • Взаимноизгодно сътрудничество с Китай на основата на общата европейска външна и търговска политика на ЕС и други наши съюзници и партньори      към тази голяма страна с бързоразвиваща се икономика;
 • Засилване на диалога със страните в Близкия изток и Северна Африка в сферата на икономиката, международните инвестиции от държавите в този регион, засилване на търговските и бизнес интереси и не на последно място подписване на нови международни споразумения в сферата на международното право и правосъдие; 
 • Спешна реформа в политиката за промотирането на българския бизнес извън ЕС и насочване на ресурси за неговото рекламиране и лобиране в развиващите се пазари на Субсахарска Африка, Югоизточна Азия, Централна и Латинска Америка; 
 • Изграждане на нови споразумения с държави от ЕС и трети страни, които да гарантират бъдещо безпроблемно участие на българските диаспори в тези държави във всеки изборен процес в България. Нова политика за изборните секции зад граница, която да се води с разширени правомощия на посолствата ни в тези страни; 
 • Развиване на сериозна нова инициатива за многостранна дипломация. В днешния глобален свят България има нужда от максимално много приятели и съюзници. Засилване на диалога с приятелски настроени държави в сферата на икономиката и търговията; 
 • Засилване на дипломатическия корпус на страната ни в ООН. Изграждане на политика за издигане на престижа на страната ни в региона на Балканите и международно ниво;
 • Активно сътрудничество на дипломатическо и външнополитическо ниво за провеждането на международни форуми в сферата на спорта, мирни конференции, търговски асамблеи и домакинство за подписването на международни и регионални договори. 

Задълбочаване на интеграцията на България в ЕС и НАТО и затвърждаване на геополитическата ориентация на страната 

 • Противодействие на опитите за ревизиране на външнополитическата ориентация на България и обвързването ни в орбитата на влияние на държави, които се характеризират с липса на демокрация, потъпкване на правата на човека и агресивен външнополитически курс и които поставят под въпрос основните положения на международното право и сигурността в Европа; 
 • Активни и последователни действия в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО),      Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и ООН;
 • Решителна борба с всеки опит за позиционирането ни в неудържимото положение на балансьор или страна, равно отдалечена от останалите държави в Европейския съюз и трети страни, които не са част от европейското ценностно обединение и свободния свят;
 • Като част от ЕС и НАТО България трябва да осъществява достойно тези свои позиции, без да допуска да бъде превръщана в пета колона или троянски кон на чужди интереси, каквато опасност разкрива поведението на някои от политическите сили на статуквото; 
 • Съсредоточаване на разузнавателно и дипломатическото внимание със съдействието на съюзниците ни в НАТО за предотвратяване на външна намеса в изборите и политическия живот в България на дипломатическо и хибридно ниво. 

Активна подкрепа за разширяването на ЕС и НАТО към Западните Балкани

 • Членството на страните от Западните Балкани в ЕС и НАТО е от ключово значение за устойчивото развитие на региона по демократичен път и за неговия просперитет, както и най-ефективно средство за преустановяване на опитите на различни геополитически фактори да установят свои сфери на влияние; то е от жизненоважно значение за България и приоритет на нейната външна политика;
 • Продължаването на сегашния блокаж на преговорите на Република Северна Македония с ЕС не е в интерес на България, която така и не успя да обясни добре своята позиция на своите европейски партньори, камо ли да получи подкрепа за нея. Времето не работи в наша полза. Ето защо е важно страната ни да формулира своите искания на разбираем за всички в ЕС и в РСМВ международноправен и дипломатически език. Ние не сме в положение да разменяме бъдеще за минало – съдбовно важно е да искаме и двете, но сега      рискуваме да загубим и едното, и другото. Оставането на Северна Македония трайно вън от ЕС е огромен риск за националния ни интерес;
 • Предлагаме в София да бъде формулирана спешно конкретна пътна карта за излизане от блокажа, в която да бъдат описани съвсем конкретни искания към Скопие. Те      трябва да бъдат:
  • разбираеми от евроинтеграционна гледна точка;
  • изпълними от едно правителство;
  • годни за публична комуникация в София, Скопие, Брюксел и другите европейски столици;
  • измерими като конкретна реализация в обозримо бъдеще;
  • защитаващи нашия национален интерес да имаме и общо бъдеще, и общо минало.

Такава пътна карта, интегрирана в процеса на преговори, би запазила възможността ни да наложим последващо блокиране преди приключване на присъединяването, ако въпросните условия не се изпълняват по график.

Заедно с необходимите дипломатически усилия за намирането на формули за официалния език в РСМ и дефинирането й като политическа общност на територия, ограничена в рамките на държавните граници и отказ от възможността за териториални и малцинствени претенции, този списък трябва да включва неща като:

 • конкретен график за изграждане на обща комуникационна инфраструктура с наш административен ресурс;
 • редовни общи заседания на кабинетите и парламентите, на които да се обсъжда прилагането на договора за приятелство и другите мерки, и особено инвестициите;
 • програма за общи действия в областта на отбраната и службите;
 • „канон“ от общи фигури и празници, включително конкретика по ритуалното им изразяване;
 • ревизия на учебниците по история;
 • изучаване на литературата на двете общности в училищата, включително в оригинал;
 • програми за обмен между студенти, ученици, професионалисти;
 • фонд за финансиране на общи културни проекти и обмяна на културно съдържание с програма, която се обсъжда и приема на годишните срещи на правителствата;
 • фонд за реконструкция и възстановяване в автентичен вид на културно-исторически паметници при международно експертно участие; регистър на движими и недвижими културни паметници, предмет на общата история на България и РСМ;
 • пълна дигитализация и съвместна кодификация на историческите документи, свързани с темата и общата история, включително на документите, които биха позволили проследяване на семейните истории;
 • възстановяване на войнишките паметници;
 • адекватна реабилитация на репресираните от югославския комунистически режим 1945 – 1991 г., независимо от техния етнически произход, и изплащане на финансови компенсации на тях и наследниците им; 
 • Запазване на добросъседски отношения с Турция на принципна основа, отстояваща достойнството на страната ни, ненамесата във вътрешните работи и защитата на човешките права;
 • Преустановяване на опитите на сегашните властващи в Анкара за намеса във вътрешните работи на страната с подкрепа за български политически партии;
 • Отказ от връщането в Турция на политически бежанци в нарушение на българското и международното право.

По-тясно ангажиране с общите отбранителни структури и инициативи на НАТО; ускорено развитие на съюзническите и партньорски  отношения със Съединените щати и Канада;      укрепване на близките политически връзки и развитието на нова основа на икономическите отношения с Великобритания след излизането й от ЕС                                    

 • Ускорено включване на основните елементи на въоръжените сили на страната в структурите на силите на НАТО;
 • Изграждане на общи звена между българската армия и въоръжените сили на други държави-членки на НАТО;               
 • Споделяне на основни отбранителни функции с държави в нашия регион.

Равноправни отношения с Русия, основани на спазване на принципите на международното право; интензифициране на отношенията с Украйна и засилена подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на тази приятелска страна

 • Цялостен преглед на отношенията ни с Русия;
 • Поставянето на отношенията с Русия на равноправна основа;
 • Преразглеждане на неизгодните икономически инициативи; насочване на дипломатическо внимание и политики към търсенето на нови партньори в енергийната сфера с цел максимална диверсификация на доставките на природни ресурси за България от Русия и борба с енергийния и суровинен монопол на Русия в нашата страна;      
 • Реципрочното културно сътрудничество между България и Русия.
 • Връщане от руска страна на българските архиви, отнесени от съветската армия след Втората световна война.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK