ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА, ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ ПРИ КРИЗИ

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА, ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ ПРИ КРИЗИ

Според Демократична България гражданската защита, пожарната и аварийна безопасност и устойчивостта при кризи трябва да се гарантират от единна интегрирана система за управление, с участието на граждани и граждански организации, при кризи, извънредни ситуации и значими инциденти с използването на ресурсите от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и други институции. Партньорството между частния и държавния сектор в тази област, в интерес на гражданите, е ключово за оптималното използване на оскъдните ресурси.

Демократична България си поставя за цел:

 • Интегриран сектор за сигурност, осигуряващ защитата на гражданите и инфраструктурата и повишаване на устойчивостта на страната;
 • Извеждане на службите за гражданска защита, пожарна и аварийна безопасност, спешни комуникации на единен европейски номер 112 от МВР и развитието им в тясно взаимодействие с местните власти и с всички органи за действие в извънредни ситуации, включително и въоръжените сили;
 • Възстановяването на системата за защита на населението в случай на война, на използване на оръжия за масово поразяване и ракетни удари;
 • Интеграция на службите за гражданска защита, пожарна и аварийна безопасност, устойчивост при кризи в сектора за сигурност около Съвета по сигурност на Министерския съвет.

Демократична България ще

 • Оптимизира работата по спешни повиквания на тел. 112 с фокус бърза и ефективна интегрирана реакция на екипите, на базата на гъвкаво финансиране;
 • Интегрира (хоризонтално и вертикално) системите за действие в извънредни ситуации на централно и местно ниво, включително при нужда, и ще гарантира военна поддръжка на гражданските власти;
 • Развива системите за ранно предупреждение (включително и с използването на космически технологии) и оповестяване и за комуникация с гражданите с използване на съвременни информационни технологии;
 • Развива системата за участие на доброволци и доброволни организации при бедствия и аварии;
 • Отдели специално внимание на подготовката на гражданите и организациите за действие в извънредни ситуации. включително и тези, предизвикани от кибератаки;
 • Решително ще повиши устойчивостта на критичната инфраструктура и бързото й възстановяване при извънредни ситуации, в тясно сътрудничество с НАТО и ЕС, с използване на експертизата на Центъра на компетентност на НАТО (на който България е домакин) по управление на кризи и възстановяване;
 • Развива капацитета на ЕС в България за действие в извънредни ситуации, свързани с бедствия и аварии.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK