ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ИНДУСТРИИТЕ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ИНДУСТРИИТЕ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Ние вярваме, че България може да има по-голям икономически ръст благодарение на успехите на свободни предприемачи, които се конкурират на световния пазар. Страната ни може да бъде много по-добро място за индустриите на знанието и за бизнеса, който развива продукти и услуги с висока добавена стойност. Продавайки успешно навън създадените в България стоки и привличайки повече преки чуждестранни инвестиции, ние ще имаме нужния ръст на брутния вътрешен продукт, с който да достигнем по-бързо по-успешните страни в Европа.

България все още е на едно от последните места в Европейския съюз, когато виждаме сравненията за конкурентоспособност, иновации, нагласи към предприемачество и среда за правене на бизнес. Нужно е не просто да наваксаме изоставането, но и да започнем да изпреварваме другите. Светът днес се развива изключително бързо и можем да се възползваме от това. Целта ни е България изпреварващо да създава добри условия за развитието на т.нар. индустрии на бъдещето, като по този начин задържаме таланта и бизнеса в България, но и ще се превърнем в притегателно място за инвеститори и предприемачи от света, които искат да влязат на европейския пазар.

За да стимулира предприемачеството и да създаде добра среда за стартиране на бизнес, Демократична България ще работи за:

 • Създаване на нов вид дружество в Търговския закон, чрез което предприемачите и инвеститорите да могат да използват съвременни механизми като т.нар. договори за вестинг, конвертируеми заеми, опции за служители и др.; 
 • Създаване на т.нар. One stop shop, който да улеснява стартирането на бизнес в България – единна платформа, която да предоставя нужната информация, свързана с институциите, сроковете, задълженията и нормативната рамка, която трябва да бъде изпълнена, за да може да започне да функционира даден бизнес. Предприемачите ще получават и информация за възможностите за финансиране и подкрепа;
 • Улесняване условията за дистанционна работа и осъвременяване на Кодекса на труда. Последните години промениха динамиката на отношенията между работодателите и служителите и ние ще реализираме нужните законодателни промени, за да може средата за правене на бизнес в България да отговори на нуждите на предприемачите и съвременната бизнес среда;
 • Премахване на двойното данъчно облагане при предоставяне на т.нар. опции на служители;
 • Работещ Закон за личния фалит;
 • Улесняване на ликвидацията на юридически лица и ускоряване на съществуващата процедура;
 • Създаване на процедура за “Втори шанс” при несъстоятелност на юридически лица.

За да отговорим на нуждата от висококвалифицирани служители и привличането на талант към страната ни, Демократична България ще въведе промени във визовия режим, включително: 

 • подобряване на процедурата за Синя карта с цел осигуряване на висококвалифицирани кадри за бизнеса, вкл. дигитализиране на процеса по издаване на разрешителни за работа в България;
 • работеща стартъп виза, чрез която България ще привлича предприемачи и високотехнологични стартъп компании;
 • при нужда освен Синята карта ще предложим и решение за създаване на технологична виза, която да бъде фокусирана конкретно за ИТ индустрията;
 • създаване на виза за дигитални номади.

За да има иновации, е нужно да има и инвестиции и Демократична България ще работи за подобряване достъпа до капитал, чрез който предприемачите да развиват своите идеи тук:

 • създаване на механизъм за насърчаване на ангелските инвестиции;
 • предоставяне на възможност пенсионните фондове от втори и трети стълб да инвестират по-лесно в алтернативни инвестиционни фондове;
 • премахване на ДДС от управлението на фонд мениджърите;
 • подобряване на Закона за насърчаване на инвестициите и предоставяне на бюджет, предоставящ възможност на България да се конкурира в областта на публичните средства, които ЕС ни разрешава да даваме на чуждестранни инвеститори,  идващи да инвестират и открият работни места в страната ни. Фокусът ще бъде върху развитите региони и разкриването на работни места, с цел по-нататъшна квалификация на способните работници.

За да изпълним визията си България да бъде изпреварваща в създаването на добри условия за индустриите на знанието, Демократична България ще бъде фокусирана в:

 • извършването на всички нужни реформи, за да може България да има функциониращ трансфер на технологии;
 • стартирането на работещи фондове за дялово инвестиране, които да подкрепят компании, извършващи трансфер на технологии;
 • изграждането на добро взаимодействие между науката, иновативния бизнес и отбраната, включително активно участие на България в инициативата DIANA.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK