КУЛТУРА

Ние от „Демократична България“ вярваме, че културата е онази спойка, която ни свързва заедно като общество, която съхранява нашите традиции и история и е в основата на нашите надежди и мечти. Развитието на качествена и достъпна културна среда в България ще доведе до повишаване на качеството на живот и до формиране на благоприятна обща среда за развитие на човешкия ни потенциал.

„Демократична България“ си поставя за цел:

 • Опазване на културното наследство и превръщането му в част от благоприятната жизнена среда и носител на ценна културна памет;
 • Децентрализация, демократично участие в културата, качествено културно потребление;
 • Подкрепа на върховите постижения, иновациите и креативността;
 • Развитие на гражданския патриотизъм.

„Демократична България“ ще работи за:

 • Създаване на стратегия с 10-годишен хоризонт – Визия за развитие на българската култура, съставена от 4-годишни програми и едногодишни планове с конкретно изпълнение.
 • Диверсифицирано и децентрализирано финансиране, следващо стратегията;
 • Увеличаване на бюджета за култура до 1% от БВП в рамките на мандата.
 • Увеличаване и преструктуриране на фонд „Култура“ и извеждането му извън Министерството на културата;
 • Преструктуриране и увеличаване на експертния капацитет на Националния институт за недвижимо културно наследство и извеждането му извън Министерството на културата.
 • Реформа и хармонизиране на нормативната база съобразно стратегията, с акцент върху:
  • приемането на закони за всички отделни изкуства и творчески индустрии;
  • ревизия на Закона за културното наследство;
  • преобразуване на Закона за меценатството в Закон за меценатството, спонсорството и дарителството;
  • ревизия на Закона за авторското право, гарантиращ баланс между правата на творците и интересите на продуцентите, ползвателите и разпространителите;
  • приемането на Закон за Национален фонд „Култура“ извън МК както и на отделен закон за Национален фонд „Кино“;
  • ревизия на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) във връзка със задълженията на обществените медии към българската култура;
  • приемането на нов Закон за статута на артиста и специалистите в областта на културата, включващ достойно заплащане, социална защита и справедлива пенсия на българските артисти.
  • създаване на функционален Регистър на професионалните артисти и на други специалисти в областта на културата, включващ и независимите артисти, чрез който да се картографира сектора и да служи за изготвяне на конкретни политики.
 • Увеличаване на експертния капацитет на МК и създаване и възстановяване на автономните центрове по отделните изкуства;
 • Повишаване на стандарта за финансиране на културните институти, в това число музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища, с цел адекватно осигуряване на дейността им;
 • Гарантиране на публичност, прозрачност и отчетност при избора на директори на държавни културни институти;
 • Единна дигитална платформа към министерството за електронно управление и координиране на процесите в българската култура и създаване на информационна банка за събития, произведения и личности.
 • Ефективно използване на европейските оперативни програми чрез ключови партньорства между Министерството на културата и Министерството на икономиката;
 • Разработване на цялостна система от алтернативни източници на финансиране;
 • Осигуряване на целеви средства за възстановяването и обновяването на сградния фонд на читалищата, модернизация на оборудването им, достъп до информационни и образователни услуги чрез високоскоростен Интернет;
 • Създаване на самостоятелно звено за статистически и научни изследвания върху българската култура, извършващо системни проучвания върху заетостта и заплатите на творците и изпълнителите, проучването на публики, посещаемост, социален състав, социално и географско разпределение на културните продукти и пр., както и създаване на национален архив на творческите постижения в българската култура;
 • Ревизиране на статута на НДК и начина му на управление и финансиране;
 • Обновяване и модернизиране на сградния фонд и инфраструктурата на в областта на културата.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK