МЕДИЙНА СВОБОДА И ПЛУРАЛИЗЪМ

МЕДИЙНА СВОБОДА И ПЛУРАЛИЗЪМ

Медийната свобода и плурализмът представляват фундамент на свободното и демократично общество. Те осигуряват прозрачност и отчетност на властта и предоставят пълноценна трибуна за обществено-политически дебат на всички обществени групи, както и помагат на гражданите да правят информиран избор. За Демократична България първостепенен въпрос за функционирането на българската държавност е противодействието на дезинформацията, пропагандата и хибридните атаки, както и повишаването на медийната грамотност на гражданите.  

Демократична България си поставя за цел:

 • Отстраняването на политическия натиск върху медиите;
 • Създаването на бариера срещу хибридните заплахи и дезинформацията, включително чрез усилия по повишаването на медийната грамотност на гражданите.
 • Прозрачността на медийната собственост и финансирането на медиите;
 • Независим, етичен и плуралистичен медиен пазар;
 • Гарантирането на медийното отразяване на различни гледни точки и позиции, представляващи същността на обществено-политическия дебат в страната; 
 • Гарантирането на медийна среда, задоволяваща нуждата на гражданите от достоверна информация, включително и в обществените медии;
 • Медийна среда, осъществяваща по-добър граждански контрол върху работата на държавните органи и политическото ръководство на страната;

Демократична България ще:

 • Работи за ефективно прилагане на законовите изисквания за ясна и публична информация за финансирането и крайните действителни собственици на медиите; 
 • Предложи мерки за по-голяма независимост на обществените медии БНТ и БНР, увеличи броя на формите на граждански контрол и участие в управлението   и  преразгледа изискванията и начина на избор на техните ръководства;
 • Изготви модел за адекватно, дългосрочно, устойчиво и предсказуемо финансиране на обществените медии БНР и БНТ;
 • Преразгледа правомощията, финансирането и законовите гаранции за независим и компетентен медиен регулатор, включително и ще предложи мерки за изграждане на административния му капацитет;
 • Работи за засилена роля на гражданските и професионални организации в избора на членове на медийните регулатори;
 • Подобри механизма за разпределянето на публични средства за медиите, включително на средствата за комуникационните стратегии на европейските програми, като въведе прозрачност и конкурентност при избора на изпълнители;
 • Предприеме мерки срещу насочването на европейски средства към медии, използвани за дезинформация;
 • Насърчи многообразието и достъпността на медийните услуги, предназначени за хора с увреждания и за възрастни хора;
 • Предложи мерки за подкрепа на регионалните, местни и общностни медии; 
 • Предложи система за оценка на медийния плурализъм и на концентрацията на медийния пазар, които да се вземат предвид при издаване на разрешения за сливане и придобиване на медии;
 • Въведе механизми за обективни пазарни анализи, генериране и акумулиране на достоверни данни за медийната индустрия с помощта на НСИ и други институции; 
 • Подкрепи въвеждането на система от индикатори за адекватна и безпристрастна оценка на ефекта на медийното съдържание върху аудиторията; 
 • Насърчи саморегулирането и съвместното регулиране в сектора на медийните услуги и в услугите на платформите за споделяне на съдържание;
 • Предложи периодична оценка на постигането на поставените цели на етичните кодекси; 
 • Приеме мерки за законова защита на журналистическия труд, включително и за защита от стратегически дела срещу публично участие (SLAPP);
 • Актуализира правната уредба на българската филмова индустрия като високотехнологична културна индустрия;
 • Включи ефективно България в процесите на цифровизация на културното наследство и архивите в областта на медиите и аудиовизията (вж. сектор „Култура“); 
 • Работи за по-добро позициониране на медийното съдържание, произведено в България;
 • Подкрепи превръщането на медийната грамотност в първостепенен приоритет за всички степени на българското образование, включително за продължаващото и неформалното образование (вж. сектор „Образование“);
 • Координира усилията за повишаване на медийната грамотност с неправителствените организации и образователните институции;
 • Изготви предложения за осъвременяване и  реформа на  висшето образование по журналистика и медии.

 

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK