ОКОЛНА СРЕДА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

ОКОЛНА СРЕДА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Ние от Демократична България работим от дълги години за опазването на околната среда и за устойчивото и ефективно използване на природните ресурси, които за нас представляват задължителни условия за подобряване на здравето и благосъстоянието на българите за поколения напред и за устойчивия просперитет на държавата.

Демократична България си поставя за цел:

 • Чист въздух и чиста вода за всеки в България
 • Съхранено биологично разнообразие
 • Здрави почви и здравословна храна на достъпни цени
 • По-чиста енергия и авангардни иновации в областта на чистите технологии
 • Интегриране на принципите на кръговата и био-базираната икономика във всички икономически сектори и отделяне на икономическия ръст от използването на ресурси 
 • Нови работни места, ориентирани към бъдещето, и продължаващо обучение за придобиване на уменията, необходими за зеления преход.

Ние от Демократична България ще:

 • Се борим безкомпромисно и ще преодолеем нерегламентираното изхвърляне и незаконно депониране на отпадъци; 
 • Ускорим максимално въвеждането на такса смет, интегрирайки принципа „замърсителят плаща“, и ще изградим модерна система на сметосъбиране и управление на отпадъците с разделяне при източника и с премахване на анонимността;
 • Въведем депозитна система за някои видове опаковки;
 • Стимулираме бизнеса, особено МСП, за преминаване към кръгови модели на създаване на стойност и за намаляване на екологичния им отпечатък;
 • Поощрим домакинствата за намаляване на отпадъците, многократната им употреба и рециклиране и за участие в споделени модели на потребление;
 • Работим за трайно подобряване на качеството на въздуха в населените места, като:
 • засилим контрола върху индустриалните източници на замърсяване и актуализираме санкциите;
 • стимулираме използването на ВЕИ и изграждането на малки децентрализирани топлофикации, както и максимално ще ограничим отоплението с твърди горива и нерегламентираното изгаряне на всякакви горими вещества и ресурси;
 • постепенно електрифицираме градския транспорт и създадем условия за устойчива мобилност, велотранспорт и електомобилност;
 • Модернизираме ВиК сектора, като въведе изпълнима програма за подмяна на амортизираните водопроводи, проведе пълен технически и финансов одит на ВиК операторите, приложи оздравителни програми и гарантира социалната поносимост и качеството на услугите;
 • Въведем пълна прозрачност, почтеност и професионализъм в управлението на горите;
 • Въведем пълна прозрачност и обществен ангажимент и в управлението на зоните, включени в Натура 2000; 
 • Увеличим тройно дела на строго защитените територии на сушата и в морето, следвайки европейските и глобални цели за 2030 г.;
 • Работим за промяна на законодателството и правоприлагането при противодействие на престъпленията срещу околната среда, биоразнообразието и животните.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK