ОТБРАНА

В 45-ото НС Демократична България предложи Декларация по отбранителната политика във връзка с предстоящите срещи на върха във формат Б9, НАТО, Три морета, както и поемането на председателство на процеса на Срещи на министрите на отбраната в ЮИЕ. По наша инициатива бе ратифициран и протоколът към споразумението с Румъния за противовъздушна и противоракетна отбрана, което е ключово за укрепване на сигурността в Черноморския регион. В 46-ото НС инициирахме разискване по оценка на изпълнението на Програма 2020 и адекватността на Програма 2032, осигурихме политическа подкрепа за завършване на пътната карта по Стратегията за киберсигурност, ангажиране на България в мрежата за иновации на НАТО, ефективно обсъждане на възможностите за ограничаване на зависимости и уязвимости спрямо страни извън НАТО и ЕС. В 47-ото НС поставихме въпроса за военна помощ на Украйна и с декларация за „депутинизация“ очертахме приоритети, вкл. в сферата на отбраната. Разработихме изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) за създаване на фонд за превъоръжаване и организация за ефективно управление на процеса на базата на приета от парламента инвестиционна програма. Подкрепихме сключването на договора за новите 8 Ф-16, създаването на съюзна бойна група с рамкова нация Италия, както и бързата ратификация на протоколите за членство в НАТО на Финландия и Швеция.

Ние в Демократична България смятаме, че страната ни трябва да разчита на съвременни и боеспособни въоръжени сили, гарантиращи националната сигурност в контекста на усложнена международна среда, които са напълно интегрирани в системата на общата европейска и съюзна отбранителна политика. 

Демократична България си поставя за цел:

 • Развитието на модерна система за ръководство и управление на отбраната, включително и с ефективен демократичен и граждански контрол върху въоръжените сили;
 • Повишаването на отбранителните способности на Република България и реална готовност за действие в обща съюзна система за сигурност и отбрана;
 • Извършване на технологично обновление на въоръжените сили;
 • Развитие на човешкия капитал чрез мотивиращ кадрови модел, придобиване на усещане за пълноценност и гордост, постигнати чрез модернизация и интензивна бойна подготовка на въоръжените сили, и ясна програма за обучение и усъвършенстване на квалифицирани кадри;
 • Усилено интегриране чрез стратегически избор на въоръжение с цел оперативна съвместимост и сигурност на системите в НАТО и европейската отбрана;
 • Прилагане на Европейския зелен пакт (Зелената сделка) в отбраната;
 • Засилване на гражданския патриотизъм и гражданския контрол върху въоръжените сили;
 • Утвърждаване на лоялност към евроатлантическия път на страната.

Демократична България ще работи за:

 • Увеличаване на бюджета за отбрана между 2–3% от БВП и създаването на национална програма за превъоръжаване и модернизация с основни и осигуряващи инвестиционни проекти за следващите 10 години, както и създаване на национален инвестиционен фонд „Превъоръжаване и устойчивост на отбраната“ за многогодишно финансиране на програмата; 
 • Активно използване на механизмите „наем-заем“ в контекста на военната помощ за Украйна, с цел бърза замяна на наследената съветска техника  със съвместими системи от страни на НАТО;
 • Дълбока интеграция в НАТО и в европейската отбрана с цел повишаване на контраразузнавателния ни капацитет и развитие на екосистема за иновации;
 • Създаване на поне една многонационална бригада, на авиационна база и на морска база с водещо българско участие;
 • Създаване на доброволен резерв тип национална гвардия и мобилизационен резерв, с отделни бюджети от бюджета на Министерството на отбраната и взаимодействие със системата за Гражданска защита;
 • Качествено по-високо равнище на подготовка, професионализъм и мотивация на личния състав;
 • Преминаване към използването на чиста енергия и горива, устойчиво управление на отпадъците, „умни гарнизони“ на базата на цифровите и зелените технологии.

Демократична България ще предприеме:

 • Ратифициране от НС на новия договор за доставка на F-16 до края на 2022 г. и разширяването му с цел обхващане на цяла C4I (командване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване) система за противовъздушна отбрана;
 • Разработване и договаряне на поне 10 дългосрочни проекта със срок за изпълнение 4–10 години през 2023 г., приоритетно стартиране на проекта за превъоръжаване на Сухопътните войски с фокус към технологичния преход и мрежовите интелигентни способности;
 • Фокусиране върху развитието и привличането на човешки ресурс, като усъвършенства процесите на ефективен подбор на кадри, увеличи възнагражденията, подобри  социалните условия за военнослужещите и  цивилните служители, като предприеме политики за привличане на млади хора, с предпоставки за ясно и мотивиращо кариерно развитие на военнослужещите в структурите на НАТО и/или ЕС;
 • Усъвършенстване на оперативната съвместимост и взаимодействието със структурата на силите на НАТО и ЕС, увеличаване на участието на елементи от въоръжените сили в инициативи на НАТО и ЕС чрез създаване на специализирани подразделения и интегрирането им в многонационални сили;
 • Използване на европейските и съюзни инициативи за инвестиции и иновации  –  Европейския фонд за отбрана, Иновационния фонд на НАТО и отбранителния иновационен акселератор за Севeрния Aтлантик (DIANA);
 • Разработване на платформи, гарантиращи сигурност и устойчивост на информационните системи на отбраната, а така също и гарантиране на защита срещу кибер- и хибридни заплахи, участие във федерирани защитени мрежи на НАТО и ЕС;
 • Зелен преход в армията с решителна подмяна на старите образци въоръжение и техника още от времето на Варшавския договор с техника и апаратура, гарантиращи висока и ефективна консумация на горива и енергия, намаляващи отпечатъка на въоръжените сили върху околната среда; 
 • Широко привличане на българската отбранителна промишленост и научноизследователските институции при изпълнението на инвестиционни проекти за модернизацията и превъоръжаването на въоръжените сили.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK