ПЕНСИОННА СИСТЕМА

Ние от Демократична България вярваме, че пенсионната система е длъжна да осигури прилични доходи на българските граждани, когато остареят и прекратят своята трудова дейност.

С извършването на необходимите реформи в пенсионната система, в пазара на труда и в икономиката ще гарантираме средна пенсия, чийто размер надвишава 1000 лева още преди края на това десетилетие. 

Ще постигнем дългосрочна финансова устойчивост, увеличение на пенсионните спестявания и постепенно намаляване на допълнително отделяните от държавния бюджет средства за дофинансиране на пенсиите. Ще модернизираме системата, така че тя да бъде адекватна на новия начин на живот, работа и мобилност в рамките на целия Европейски съюз, включително и различните схеми на плаващо работно време.

Демократична България ще работи за:

 • Ясно обвързване на размера на получаваната пенсия с платените осигурителни вноски и оттам стимулиране на работещите да изискват осигуряване върху реалните им доходи;
 • Въвеждане на право на избор за начина на осигуряване, съчетано с постоянна кампания за повишаване на финансовата култура на гражданите в областта на осигуряването;
 • Гарантиране на мобилност на работната сила за успешна и конкурентна икономика и мотивиране на българите зад граница при навършване на пенсионна възраст да се завърнат в България;
 • Укрепване на отделните стълбове на пенсионната система – Сребърния фонд, частните пенсионни фондове и паневропейските пенсионни фондове.

Демократична България ще предприеме:

 • Пенсионната възраст и приносът към осигурителната система да станат единствени критерии за пенсиониране и за размер на получаваната пенсия от НОИ. Избягване на допълнителните бариери (напр. натрупания стаж) за пенсиониране.
 • Прекратяване на безконтролното издаване на свидетелства за намалена работоспособност от ТЕЛК и отпускането на пенсии за инвалидност на лица, имащи възможност да работят и да се осигуряват, което източва сериозни публични ресурси и намалява възможностите за адекватни и достойни пенсии на наистина нуждаещите се;
 • Осигуряване на възможност за равноправно пенсиониране за тези, които по време на кариерата си са работили в различни държави, респективно при различни осигурителни системи;
 • Осигуряване на свежи средства за Сребърния фонд чрез заделяне от бюджетния излишък и от печалбите на държавните дружества по време на благоприятна конюнктура, и чрез листването на 10–20% от капитала на всички държавни компании на фондовата борса;
 • Постепенно увеличаване на вноските във втория стълб на осигурителната система от сегашните 5% от облагаемия доход, без това да повишава общата осигурителна тежест;
 • Намаляване на максималната такса вход и на годишната такса на управление на универсалните и професионалните пенсионни фондове;
 • Провеждане на истински стрес тестове за състоянието на пенсионните фондове от втория стълб и ясни гаранции срещу инвестициите в свързани лица, които представляват основната заплаха пред дългосрочното съществуване на втория стълб и доверието в него;
 • Повишаване на максималния месечен размер на необлагаемите вноски, които могат да бъдат инвестирани в третия стълб от страна на работодател, от 60 на 120 лева; 
 • Активен принос на България към максимално бързото изграждане на системата на паневропейски фондове, чрез която да се увеличи конкуренцията във втория и третия стълб на осигуряването. 

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK