Фискална децентрализация

Ние виждаме развитието на българските региони както чрез фискална децентрализация и прехвърляне на повече правомощия на местните власти, така и през провеждане на целенасочена държавна политика за обособяване на центрове за икономическо и финансово развитие в Юга и Севера.

Държавните разходи в България не само имат ниска обществена ефективност, но са и силно географски дебалансирани. Изключително високото ниво на централизация при вземането на решения както за събиране на приходи от гражданите и фирмите, така и за приоритизирането на разходите там, където е политическият елит (в столицата), води до неприемливо небалансирано общо стопанско развитие на страната.

Постигането на по-балансирано регионално икономическо развитие чрез повече възможности за вземане на фискални решения на регионално и местно ниво, със съответен контрол върху местни и привличане на външни ресурси на тези нива е важен дългосрочен приоритет за „Демократична България“. Моделът на дърпаната от София българска икономика е неприемлив за нас.

Обратната страна на фискалната децентрализация обаче е повишената фискална отговорност на съответните поддържавни нива на самоуправление. Към момента, с изключение на само някои общини, способността да се носи подобна отговорност е несигурна. По тази причина към момента приоритетът фискална децентрализация е дългосрочен и е пряко свързан със сегашното остаряло административно-териториално деление на страната, както и с предстоящите промени в посока на разширяването на местната и регионална демокрация. 

В преходния етап и като подготвителни мерки за нас най-спешното е:

  • Въвеждането на единни критерии и правила за оценка на качеството на услугите, финансирани със средства от централния бюджет; 
  • Преглед на законодателството, вменяващо на общините ангажименти без осигурено финансиране по нетипични местни услуги и прехвърлянето им към централната власт или осигуряване на финансиране за конкретните ангажименти; 
  • Разработване на механизъм за съвместно (от държавата и общините) финансиране на строежа и поддържането на общинските пътища, съобразен с финансовите възможности на местните власти.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK