Фискална децентрализация

Ние виждаме развитието на българските региони както чрез фискална децентрализация и прехвърляне на повече правомощия на местните власти, така и през провеждане на целенасочена държавна политика за обособяване на центрове за икономическо и финансово развитие в Юга и Севера.

Държавните разходи в България не само имат ниска обществена ефективност, но са и силно географски дебалансирани. Изключително високото ниво на централизация при вземането на решения както за събиране на приходи от гражданите и фирмите, така и за приоритизирането на разходите там, където е политическият елит (в столицата), води до неприемливо небалансирано общо стопанско развитие на страната.

Постигането на по-балансирано регионално икономическо развитие чрез повече възможности за вземане на фискални решения на регионално и местно ниво, със съответен контрол върху местни и привличане на външни ресурси на тези нива е важен дългосрочен приоритет за „Демократична България“. Моделът на дърпаната от София българска икономика е неприемлив за нас.

Обратната страна на фискалната децентрализация обаче е повишената фискална отговорност на съответните поддържавни нива на самоуправление. Към момента, с изключение на само някои общини, способността да се носи подобна отговорност е несигурна. По тази причина към момента приоритетът фискална децентрализация е дългосрочен и е пряко свързан със сегашното остаряло административно-териториално деление на страната, както и с предстоящите промени в посока на разширяването на местната и регионална демокрация. 

В преходния етап и като подготвителни мерки за нас най-спешното е:

  • Въвеждането на единни критерии и правила за оценка на качеството на услугите, финансирани със средства от централния бюджет; 
  • Преглед на законодателството, вменяващо на общините ангажименти без осигурено финансиране по нетипични местни услуги и прехвърлянето им към централната власт или осигуряване на финансиране за конкретните ангажименти; 
  • Разработване на механизъм за съвместно (от държавата и общините) финансиране на строежа и поддържането на общинските пътища, съобразен с финансовите възможности на местните власти.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Социална политика

Социална политика

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK