Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Лустрация и проверки за интегритет 

Контекст и анализ: Укрепването на правовата държава изисква институциите да бъдат освободени от задържалата се с десетилетия сянка на комунистическия режим и от олигархични зависимости. Това може да стане чрез последователна лустрация на висши публични длъжности в секторите „Национална сигурност“, „Отбрана“, „Вътрешен ред“, „Правосъдие“, както и на независимите регулатори – за период от 10 години (до 2030 г.). То трябва да бъде подкрепено чрез прилагане на системни проверки за почтеност и независимост.

Представените мерки включват конституционни и законодателни промени, които да направят възможна решителната лустрация, макар и ограничена по време и обхват сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Предлага се тя да обхване проверка за „чисто минало“ (липса на      принадлежност към      комунистическите служби за сигурност или заемането на висши ръководни позиции в комунистическата партия) и проверка за интегритета на кандидатите за висши публични длъжности, вкл. на тяхната лоялност към демократичните ценности и принципи. 

Основанията и процедурите за лустрация са съобразени с препоръките и стандартите на Съвета на Европа (Резолюция № 1096 от 1996 на ПАСЕ; Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа – COM/2010/0783 окончателен; Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно „Европейската съвест и тоталитаризма“), както и със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. 

Задълбочените проверки на интегритета и независимостта на кандидатите за висши публични длъжности, както и на заемащите такива длъжности, е ключово условие за освобождаване на институциите от обвързаности с частни и олигархични интереси – проблем на България от началото на прехода, който, за съжаление, продължава да тежи върху нас и до ден-днешен. 

Краткосрочни мерки: 

  • Разширяване на приложното поле на действащия закон за разкриване на досиетата.
  • Въвеждане на задължителни и системни проверки за интегритет на лицата, заемащи висши публични  длъжности в съответните институции; непокриването на стандарта за почтеност и липса на зависимости е основание за освобождаване от заемана длъжност.
  • Осветяване на задкулисието на прехода чрез разсекретяване на всички разработки на МВР и ДАНС с изтекъл гриф към 2020 г.

Средносрочни мерки: 

  • Въвеждане на лустрацията като институт на неизбираемост в съответните глави на Конституцията.
  • Законова делегация, която да позволи развиване на уредбата в специален закон, който да гарантира възможност за оспорване (вкл. по съдебен ред) на констатациите за съпричастност към репресивните органи на тоталитарния режим.
  • Въпреки установеното лустрационно основание лицето може да бъде назначено или да продължи да заема длъжността, ако приеме да се извършва цялостна проверка на неговия интегритет, вкл. на лоялност към демократичните ценности и принципи, и покрие определените стандарти.      
  • Въвеждане на лустрационни основания: установена принадлежност към комунистическите служби за сигурност (щатни и нещатни сътрудници), други репресивни органи на режима, както и заемане на висши ръководни позиции в комунистическата партия. Конкретните основания за лустрация ще бъдат уредени в специален закон.
  • Обхват на прилагане: в сектор „Сигурност“: по отношение на заемащите висши/ръководни публични длъжности в държавните органи, пряко свързани със сигурността и/или отбраната на страната (МС, МВР, МО, МВнР, службите за сигурност – ДАНС, ДАР, ДАТО, НСО, СВИ, СВП; ДКСИ).
  • Обхват на прилагане в сектор „Правосъдие“: по отношение на МП, ВСС и органите на съдебната власт – съдилища, прокуратура и следствие; Инспекторат към ВСС) от окръжно и по-високо ниво (апелативно и върховно), Конституционен съд.
  • Обхват на прилагане по отношение на независимите контролни и регулаторни органи – Комисия за защита от дискриминация, омбудсман, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за финансов надзор, КЗЛД, СЕМ. 

Ограничение за лицата, заемащи по-ниски длъжности (експертни и технически) за достъп до класифицирана информация, ако покриват лустрационните основания.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Социална политика

Социална политика

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK