ТРАНСПОРТ

Транспортът представлява модерната кръвоносна система на обществото, осигуряваща свързаност между регионите и населените места, изпълняваща важни социални функции и играеща сериозна роля в областта на националната сигурност. Транспортната система трябва да осигури бърз, сигурен, конкурентоспособен и безопасен превоз на хора, стоки и услуги до техните дестинации, със стремеж да бъдат спазени пазарните принципи, но без да се нарушава общественият интерес. Транспортът трябва да се развива при спазване на  ясни правила и провеждане на адекватен контрол според европейските цели за развитие и декарбонизация в контекста на постигането на целите на Европейския зелен пакт.

Демократична България си поставя за цел: 

 • Гарантирането на качествена транспортна услуга, базирана на целостта и функционалността на пътническия и товарния транспортен пазар;
 • Създаването и подкрепата на конкуренцията при извършването на превозите, както и прилагането на мерки за повишаване на безопасността със стремеж към нулева смъртност на пътя;
 • Интегрирането на принципа „замърсителят плаща“, за да се развиват устойчиви и незамърсяващи транспортни услуги, в това число на електрическата мобилност, на велотранспорта, на споделените транспортни услуги и др.

Демократична България ще:

 • Осигури достъп до обществен транспорт за всеки жител на страната;
 • Работи за пренасочване на пътниците към обществения транспорт за сметка на придвижването с лични автомобили и с цел повишаването на безопасността на придвижване;
 • Работи за пренасочването на поне 20% от шосейните превози на товари към превозите с железопътен и воден транспорт до 2027 г.;
 • Разработи визия за развитие на устойчив транспорт и декарбонизация на сектора, както и ще подготви нов закон за насърчаването на електромобилността, в контекста на постигане целите на Европейския зелен пакт;
 • Ускори строителството на интермодални терминали и инфраструктура за прехвърляне на товарите от шосеен към железопътен и воден транспорт;
 • Осигури нужните инвестиции за развитие на инфраструктурата, с хоризонт на реализация до 2030 г., които да осигурят бързина, сигурност, качество и безопасност за всички видове транспорт;
 • Ускори електрификацията на жп мрежата и внедряването на алтернативни източници за захранване с енергия на транспорта;
 • Внедри информационни системи за оптимизиране на транспортните процеси;
 • Повиши пътната безопасност чрез ускорено прилагане на принципите на „Визия нула“ (Vision Zero) с осигуряване на финансиране за необходимите публични инвестиции, чрез актуализиране на нормативната база и чрез подобряване на контрола, включително и чрез дигитализация;
 • Увеличи експертния капацитет чрез работа с образователни институции и с прилагане на програми за обучение на транспортни кадри;
 • Увеличи административния капацитет за осигуряване ускорено изпълнение на поетите ангажименти в транспортния сектор;
 • Насърчи общините да развиват устойчив транспорт чрез изграждане на експертен капацитет и предоставяне на консултации за местните администрации за прилагане на съвременни решения за развитие на пешеходната достъпност, за придвижване с велосипед и с градски транспорт.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK