ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Демократична България държи на запазването на общата геополитическа ориентация на страната като част от семейството на свободните и демократични държави в условията на остра конфронтация  на Русия с Европейския съюз и с НАТО, а и с целия международен ред,  след агресията ѝ в Украйна. Ние смятаме, че единството на ЕС и НАТО е изключително важна предпоставка за успешна външна политика. Ефективна българска дипломация е невъзможна без преодоляването на вътрешните слабости на страната ни като отстъплението от принципите на върховенството на правото, корупцията, завладяната държава и без ефективна борба с руското влияние в българската политика и икономика, засилващо корупцията.

Демократична България си поставя за цел:

 • По-тясно ангажиране в рамките на съюзническите и партньорските отношения със САЩ, Канада и останалите членки на НАТО;
 • Укрепване и развитие на нова основа на политическите и икономическите отношения с Великобритания след излизането ѝ от ЕС;
 • Равноправни отношения с Русия при спазване на принципите на международното право, които тя нарушава грубо и систематично;
 • Запазване на добросъседските отношения с Турция на принципна основа, отстояваща достойнството на страната ни, ненамесата във вътрешните ѝ работи и защитата на човешките права;
 • Ускорено присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);
 • Всестранна подкрепа за Украйна в справедливата ѝ борба срещу руския агресор, включително и с доставки на оръжия, и подкрепа за членството ѝ в ЕС;
 • Задълбочаване на отношенията с Япония, Южна Корея и други добре развити икономически страни извън Европа и Северна Америка;
 • Взаимноизгодно сътрудничество с Китай на основата на общата европейска външна и търговска политика на ЕС и други наши съюзници и партньори;
 • Засилване на диалога със страните в Близкия изток и Северна Африка в сферата на икономиката, международните инвестиции от държавите в този регион и не на последно място – подписване на нови международни споразумения в сферата на международното право и правосъдието; 
 • Спешна, финансово осигурена реформа в политиката за промотиране на българския бизнес в развиващите се пазари на Субсахарска Африка, Югоизточна Азия, Централна и Латинска Америка;
 • Нови споразумения с държави от ЕС и трети страни, гарантиращи бъдещо безпроблемно участие на българските диаспори в изборния процес в България;
 • Развиване на сериозна нова инициатива за многостранна дипломация;
 • Засилване на дипломатическия корпус на страната ни в ООН; 
 • Активно сътрудничество за провеждането на международни форуми в сферата на спорта, мирни конференции, търговски асамблеи и домакинство за подписването на международни и регионални договори. 

С цел задълбочаване на интеграцията на България в ЕС и НАТО и затвърждаване на геополитическата ориентация на страната Демократична България ще предприеме:

 • Противодействие на опитите за ревизиране на външнополитическата ориентация на България и обвързването ни в орбитата на влияние на държави, които се характеризират с липса на демокрация, потъпкване на правата на човека и агресивен външнополитически курс и които поставят под въпрос основните положения на международното право и сигурността в Европа;
 • Активни и последователни действия в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и ООН с основен приоритет подкрепата за Украйна в справедливата ѝ съпротива срещу руската агресия;
 • Избягване на неудържимото позициониране на България като балансьор или страна, равноотдалечена от останалите държави в Европейския съюз и трети страни, които не са част от европейското ценностно обединение и свободния свят, включително и Русия;
 • Достойно членство на България в ЕС и НАТО, без да допуска страната да бъде превръщана в пета колона или троянски кон на чужди интереси;
 • Съсредоточаване на разузнавателното и дипломатическото внимание със съдействието на съюзниците ни в НАТО за предотвратяване на външна намеса в изборите и политическия живот в България на дипломатическо и хибридно ниво. 

Демократична България активно подкрепя разширяването на ЕС и НАТО към Западните Балкани и ще работи за:

 • Членство на страните от Западните Балкани в ЕС и НАТО, което представлява най-ефективното средство за преустановяване на опитите на различни геополитически фактори да установят свои сфери на влияние на Балканите и в Европа.
 • Началото на преговорите на Република Северна Македония (РСМ) с Европейския съюз на основата на преговорната рамка, приета от ЕС и съдържаща основните български искания. Пътната карта за излизане от блокажа на интеграционния процес е налице и основна задача на българската дипломация е да проследява нейното изпълнение от северномакедонска страна. Демократична България ще отдели специално внимание на въпроси като:
 • конкретен график за изграждане на обща комуникационна инфраструктура с наш административен ресурс;
 • редовни общи заседания на кабинетите и парламентите, на които да се обсъжда прилагането на договора за приятелство и другите мерки, и особено инвестициите;
 • програма за общи действия в областта на отбраната и службите;
 • „канон“ от общи фигури и празници, включително конкретика по ритуалното им изразяване;
 • ревизия на учебниците по история;
 • изучаване на литературата на двете общности в училищата, включително в оригинал;
 • програми за обмен между студенти, ученици и професионалисти;
 • фонд за финансиране на общи културни проекти и обмяна на културно съдържание с програма, която се обсъжда и приема на годишните срещи на правителствата;
 • фонд за реконструкция и възстановяване в автентичен вид на културно-исторически паметници при международно експертно участие;
 • регистър на движими и недвижими културни паметници, предмет на общата история на България и РСМ;
 • пълна дигитализация и съвместна кодификация на историческите документи, свързани с темата и общата история, включително на документите, които биха позволили проследяване на семейните истории;
 • възстановяване на войнишките паметници;
 • адекватна реабилитация на репресираните от югославския комунистически режим 1945–1991 г., независимо от техния етнически произход, и изплащане на финансови компенсации на тях и наследниците им.

Демократична България ще работи за добросъседски и равноправни отношения с Турция, като:

 • Положи усилия за преустановяване на опитите на сегашните властващи в Анкара за намеса във вътрешните работи на страната с подкрепа за български политически партии;
 • Откаже да предава на Република Турция политически бежанци в нарушение на българското и международното право.

В рамките на стратегическите съюзнически взаимоотношения и ускореното включване на основните елементи на въоръжените сили на страната в структурите на силите на НАТО, Демократична България ще подкрепи:

 • Изграждането на общи звена между Българската армия и въоръжените сили на други държави членки на НАТО;               
 • Споделяне на основни отбранителни функции с държави в нашия регион.

С цел поддържането на равноправни отношения с Русия, основани на спазване на принципите на международното право, и подкрепа на териториалната цялост и суверенитета на Украйна, Демократична България ще работи за:

 • Цялостен преглед на отношенията ни с Русия след агресията срещу приятелска Украйна;
 • Интензифициране на отношенията, оказване на военна помощ и засилена подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на Украйна;
 • Директни продажби на оръжие и муниции на Украйна;
 • Продължаване на подкрепата за украинските бежанци и интеграцията им в България;
 • Борба срещу хибридната война на Русия, водена в България чрез дезинформация, мафия, подкупени политици и медии, и недопускане включването на руските дипломатически представителства в тази война. Демократична България ще предложи строги санкции срещу руски дипломати, позволяващи си арогантно поведение и език спрямо България;
 • Отказ от екстрадиция в Русия на руски граждани освен тези, които са обвинени в тежки престъпления срещу личността и не са ангажирани в политическа дейност в момента на извършване на престъплението, в което са обвинени;
 • Нови партньори в енергийната сфера с цел максимална диверсификация на доставките на природни ресурси за България от Русия и избягване на трайното обвързване с „Газпром“, основното геополитическо оръжие на Кремъл;   
 • Реципрочно културно сътрудничество между България и Русия;
 • Връщане от руска страна на българските архиви, присвоени от съветската армия след Втората световна война.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK