ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Ние от Демократична България вярваме, че здравеопазването трябва осигури на всеки български гражданин безопасна и здравословна околна среда и живот в добро физическо и психическо здраве, чрез справедлива, достъпна и качествена грижа. 

Демократична България си поставя за цел:

 • Запазване на личното и общественото здраве чрез превенция и профилактика. „Зная как да живея здравословно и държавата ми помага да съм здрав!“;
 • Лечение,  базирано на международно приети и утвърдени стандарти за отделните болестни състояния. „Лечение по съвременен протокол, а не по произволно мнение!“;
 • Разширяване на възможностите за достъп до здравеопазване, с приоритет първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ, вместо скъпоструващото и често излишно болнично лечение. „Диагностика и лечение без приемане в болницата  за ден-два!“;
 • Поставяне на качеството на здравната услуга във фокуса на системата. “Пари срещу резултати, а не срещу бройки!”;
 • Достъп до качествена медицинска грижа във всяка точка на страната. “Достъпно и добро лечение и в София, и в Мездра, и в село Лесово!”;
 • Свеждане до минимум на доплащането от джоба. “Диагностика и лечение без пари под масата.”;
 • Реорганизация на системата на финансиране на здравеопазването.  “Знам какво допринасям и къде отиват парите ми за здраве!”

Демократична България ще:

 • Въведе реално финансиране и реализиране на превенция и профилактика, ориентирани по възрасти и целеви групи, чрез създаване на прозрачно финансиран фонд „Обществено здраве“, през средства от „акцизи“, регламентирани в Закона за здравето; 
 • Въведе медицински стандарти и изисквания за продължаващо медицинско обучение; 
 • Провежда кадрова политика, насочена към задържане, мотивиране и развитие на медицинските кадри;
 • Работи за преструктуриране на болничната инфраструктура според конкретните  нужди на населението в отделните региони;
 • Въведе ясни критерии за качество със съответните индикатори и ще ги утвърди като елемент от  оценката на лечебните заведения и работещите в системата;
 • Преструктурира спешната, първична и болнична медицинска помощ съобразно регионалните различия и здравни нужди; 
 • Изгради орган за независим контрол в системата на здравеопазване и ще спре кражбите в системата чрез пълна дигитализация, прозрачност и ефективно проследяване на паричните потоци;
 • Работи за пълноценно въвеждане на тристълбов модел на финансиране, в основата на който ще бъде поставен Фондът за опазване на общественото здраве, следван от основния осигурителен пакет за диагностика и лечение на социално значими заболявания и надграден от конкурентни здравно-застрахователни фондове.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK