ЗЕМЕДЕЛИЕ

Демократична България ще работи за изграждане на устойчиво земеделско стопанство, което отговаря на потребностите на обществото, допринася за опазване на околната среда и природните ресурси и преодоляване на климатичните промени и което води до развитие и просперитет на селските райони.

Поставяме си за цел:

 • Модерно селско стопанство, което предлага на потребителите здравословна храна на приемливи цени;
 • Ефективно и прозрачно управление на сектора;
 • Насърчаване на устойчивото потребление на биологични храни и улесняване на прехода към здравословен начин на хранене;
 • Намаляване на използването на пестициди и изкуствени торове;
 • Намаляване на въглеродния отпечатък на селскостопанските дейности;
 • Намаляване на загубата и разхищението на храни.

Ние от Демократична България ще:

 • Преструктурираме и дигитализираме системата на Министерство на земеделието МЗХГ;
 • Пресечем злоупотребите с европейско и национално финансиране в сектора;
 • Използваме всички възможности за осигуряване на стабилно подпомагане за дребните земеделски стопани, които са особено уязвими от всякакъв вид кризи;
 • Положим усилия да подкрепим промотирането на нови технологии, иновации и обучения сред малки и средни фермери и производители на храни;
 • Насърчим поликултурното земеделие като противовес на монокултурното зърнопроизводство, което е особено приложимо в държава с разнообразно почвено-климатични условия като България;
 • Работим за осигуряване на равен достъп до Програмата за развитие на селските райони (ПРСР);
 • Въведем насърчителни мерки за отглеждането на местни и автохтонни сортове и породи и за възобновяването на традиционни технологии с пазарен потенциал;
 • Подкрепим отрасли с експортен потенциал и добавена стойност върху базовата земеделска продукция;
 • Предприемем мерки за поетапното увеличаване на обработваемите площи, използвани за органично земеделие, до поне 25% от общите, в съответствие с целите, поставени от  Европейската комисия;
 • Изградим система за публичност и дистанционен контрол на ползването на препарати и химикали в селското стопанство;
 • Гарантираме строг контрол на селскостопанските продукти, които влизат на пазара на Европейския съюз;
 • Засилим партньорството и обмена на данни, знания и умения между земеделските научни центрове – Селскостопанска академия, висши учебни заведения и др., и земеделските производители;
 • Предприемем мерки за улесняване на даряването на храни и оползотворяването на продукти, които вече не се използват за храна;
 • Повишим на капацитета на БАБХ за предприемане на по-широки офанзиви и посрещане на по-сериозни предизвикателства.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK