Парламентарни избори 2021: Вижте нашата програма

Шумен

30 МИР

1 Владислав Панчев Панев
2 Надежда Друмева Бобчева
3 Анета Цветанова Георгиева
4 Пламен Кръстев Петров
5 Димитър Янев Милчев
6 Кръстю Иванов Баев
7 Костадин Стефанов Деянов
8 Васил Гочев Тодоров

Нагоре