Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Велико Търново

4 МИР

1 Калоян Милков Янков
2 Людмила Николаева Илиева
3 Мавроди Евстатиев Калейнски
4 Любомир Христов Марков
5 Елена Светославова Чамуркова
6 Константин Валентинов Ангелов
7 Димитър Красимиров Петрушев
8 Сева Тони Памукчиева
9 Владислав Димитров Иванов
10 Стелиян Красимиров Маджаров
11 Ивайло Владимиров Вълчев
12 Светлозар Методиев Влайков
13 Христо Димитров Димитров
14 Елена Стоянова Димитрова
15 Даниел Михайлов Неделчев
16 Цветозар Илиев Цачев

Нагоре