Икономика и енергийна независимост

Мартин Димитров

  1. Eнepгийнa нeзaвиcимocт
  2. Eфeктивнo упpaвлeниe
  3. Децентрализация, либерализация и приватизация на миноритарни дялове

Свързани позиции

Медийни участия

Нагоре