Питане на Стела Николова за “Пристанище Варна” ЕАД

22 юли 2021, четвъртък Viber

Питане за финансовото състояние на "Пристанище Варна"

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО

ГЕОРГИ ТОДОРОВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

ПИТАНЕ

От Стела Димитрова Николова, 

народен представител от ПГ на “Демократична България“


На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям питане

 

ОТНОСНО:

  •  „Пристанище Варна“ ЕАД

  

     Уважаеми г-н Министър,

На 20.04.2021г. се проведе протест на работниците в „Пристанище Варна“ ЕАД. 

Протестът бе организиран, заради намаляване на заплащането на работниците, които минават на само дневни смени, за да не им се заплаща нощен труд. Освен това, работниците на „Пристанище Варна“ ЕАД са принуждавани да извършват строителни дейности по обекти на терен, отдаден под наем или аренда в района на пристанището на частни фирми, както и да извършват почистване на района , включително на кошовете за отпадъци.

Никъде в длъжностната характеристика на назначените там да извършват дейност по товаро-разтоварване не е предвидено да извършват и почистване на района, както и несвойствени им строително-монтажни работи.

Наскоро един работник е претърпял трудова злополука, тъй като поради икономии се прескачат определени дейности при разтоварване и това подлага на риск живота и здравето на работещите там.Същевременно администрацията нито се съкращава, нито ѝ се намаля работното време и заплащането.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

Настоявам, в качеството Ви на министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията да получа изчерпателен отговор на следните въпроси:

  • Какъв брой кораби са пристигнали и обработени на „Пристанище Варна“ ЕАД от 01.01.2021г. до 20.07.2021г. и съотношението им с Пристанище Варна-Запад ?
  • Бихте ли взел необходимите мерки, така че ръководството на „Пристанище Варна“ ЕАД да не принуждава работещите по трудови правоотношения в държавното предприятие да извършват дейности, които не влизат в длъжностната им характеристика и са в полза на частни фирми?
  • Какво е финансовото състояние на „Пристанище Варна“ ЕАД и в случай, че не е добро, не се ли предвижда и съкращаване на администрацията или поне намаляване на работното ѝ време ?
  • Какви причини са довели до драстичен спад на приходите в „Пристанище Варна“ ЕАД, видни от публичните отчети, публикувани в ТР? Какви мерки взехте и защо същото ръководство е начело,щом има драстичен спад от 10 милиона на 1 милион ,/ вкл. и през 2019г., която не бе белязана от пандемия/, на приходите при едни и същи разходи? 
  • Уведомен ли сте за готвените от настоящото ръководство съкращения на работещи в държавното предприятие?

Прилагам данни : 

Финансовата информция е получена от публично достъпни Годишни финансови отчети на прдприятието, като данните за 2020 година са прогнозни по данни на Министерство на транспорта.

 

През годините са относително постоянни следните, невключени в таблицата разходи:

– Разходи за труд в размер на  37-39 мил лв при средносписъчен състав за 2020 г. , 1435 човека.

– Разходи за външни услуги в рзмер на 7-8 мил лв

– Разходи за материали в размер на 7 мил лв

 

Сравнени са Тарифите за услуги на пристанището за 2014 и 2020 г, като не са отбелязани  съществени изменения в претоварните цени на основните товари – тор, сода, зърно и контейнери

 

година приход/мил лв печалба/мил лв товарооборот мил тона
2020 63 1,35 8
2019 61,5 1,08 8,4
2018 71,2 10,6 8,5
2017 72,5 11,2 10
2016 74 12 9,5
2015 68,3 7,1 9,5
2014 65,9 6,3 10

 

  • По каква причина без обществена поръчка  е сключен договор от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и „Транспортно и строително възстановяване“ ЕАД от 1.10.2019 г. с предмет „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 Пристанище Варна-инженеринг“ на стойност 350 милиона ? По какъв начин се стигна до тази цена?

 

 С уважение: Стела Николова

 

Вид:

Питане

Вносители:

Стела Николова

Народен представител

Стела Николова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK