Въпрос от Велизар Шаламанов за резултатите от урегулирането на продажбите на храни от физически лица

28 април 2021, сряда Viber

Поискахме информация за резултатите от урегулирането на продажбите на храни от физически лица

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС

Г-ЖА ИВА МИТЕВА

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

Актуален въпрос

От Велизар Шаламанов, народен представител от ПГ на “Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 96, ал. 1 от ПОДНС внасям въпрос

ОТНОСНО: Резултати по късите вериги за доставка, местните и фермерски пазари и урегулиране на продажбите на храни от физически лица

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Ползите от късите вериги за доставка, включително местните и фермерските пазари,  осигуряващи прясна местна храна, стават все по-значими и осъзнати в условията на кризата от Covid-19. Същевременно пазарът за предлагане на храни от физически лица с частни стопанства, включително от „заден двор“, и на такива, приготвени в домашни кухни и условия, остава все така неурегулиран, а представлява също форма на прехрана, доходи и решение за преодоляване на проблемите с продоволствената криза.

През 2020 година (на 13.07. и на 2.11.) с два приема беше отворена подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя бе насочена към късите вериги за доставка и местните пазари, а  подготовката за отварянето й започна още през 2015 г., когато МЗХ в лицето на д-р инж. Мая Нинова, бивш държавен експерт в дирекция “Развитие на селските райони”, се обърна за консултация към част от действащите към момента фермерски пазари в страната. Едва през 2019 г. към Националната селска мрежа бе сформирана тематична работна група ТРГ 1 „Малки стопанства и къси вериги на доставки“, чиято цел бе да бъде предоставена възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите партньори в процеса на формиране на решения. Първото и единствено заседание на тази работна група се е провело на 17.06.2019 година в град Стара Загора, в рамките на което са участвали представители на организациите провеждащи фермерски пазари в София, Варна, Пловдив и Добрич. Тематичната група е отправила към МЗХГ множество предложения за подобряване условията на подмярка 16.4., но незначителна част от тях са били приложени във финалния ѝ пакет. По-късно, именно условията на подмярката, несъответстващи на реалната пазарна среда и ситуация, налагат обявяването на нов прием по нея – отново с незначителни промени.  

Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 15 646 400 лв. 

Моля да отговорите  писмено 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Какви са практическите и измерими резултати в края на 4-годишния мандат на Вашето правителство по късите вериги за доставка, местните и фермерски пазари и урегулиране на продажбите на храни от физически лица по следните показатели:

  • брой колективни проекти кандидатствали по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г., колко от тях са били одобрени за изпълнение и какво е постигнато до момента чрез тях;
  • действия на МЗХГ за насърчаване и подпомагане на развитието на късите вериги, местните, фермерските пазари и микро производителите на местни храни в страната;
  • мерки за урегулиране на пазара за храни, предлагани от физически лица с частни стопанства, „заден двор“, приготвени в домашни кухни и условия;
  • предприети действия за осигуряване на продоволствието в страната и каква е причината на хранителния пазар днес едва 15% от продукцията да е произведена в България;
  • предприети действия за приоритизиране на европейските схеми за качество на храните, които да защитават българския вкус и традиции.

Народен представител:

Велизар Шаламанов

28.04.2021 г.

София

 

Накратко:

Въпрос от Велизар Шаламанов до министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева за резултатите в края на мандата по късите вериги за доставка, местните и фермерски пазари и урегулиране на продажбите на храни от физически лица по следните показатели.

Вид:

Въпрос

Вносители:

Велизар Шаламанов

Народен представител

Велизар Шаламанов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK