Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Велизар Шаламанов

Отбрана

Доцент по кибернетика в БАН, бивш министър (2014) и заместник министър (1998-2001) на отбраната, директор в НАТО от 2009 до 2017 г.

Свързани позиции

Медийни участия

Нагоре