Въпрос за използваните от МВР химични вещества на протеста на 2.09.2020 г.

19 април 2021, понеделник Viber

Попитахме МВР използвало ли е химически вещества срещу протестиращите на 02.09.2020 г. в София

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ВЪПРОС

от Мартин Димитров, nароден представител от ПГ на „Демократична България

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 96, ал. 1 от ПОДНС внасям въпрос

ОТНОСНО:  Използвани помощни средства – сълзотворен газ, лютив спрей и др. от органите на МВР при охраната на протестите на 2.09.2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С Решение с рег.№ 812104-211 от 16.09.2020 г. за предоставяне на достъп до обществена информация на директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР бе предоставена информация, че при охрана на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред служителите на МВР  използват само утвърдени от министъра на здравеопазването химически вещества.

Също по реда на ЗДОИ на 21.09.2020 г. бе заявен до министъра на здравеопазването информация, кои са утвърдените от него химически вещества, разрешени за използване от служителите на МВР под формата на копие на акта на министъра на здравеопазването, с който са утвърдени химическите вещества, или на писмена справка, обобщаваща съществуващата и налична информация по поставения въпрос. 

С писмо с рег. № 93-00-144 от 05.10.2020 г. от Министерството на здравеопазването бе отговорено, че в Министерството на здравеопазването към настоящия момент няма постъпили заявления от МВР за утвърждаване на химични вещества, които да се използват при изпълнение на служебните задължения на полицейските органи. В писмото е посочено, че съгласно изискванията на чл. 85 от Закон за Министерството на вътрешните работи (МВР) при изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства, само когато това е абсолютно необходимо при условията, описани в чл. 85, ал 1, т. 1 – т. 10 от същия закон. Определението за „помощни средства“ е регламентирано в чл. 85, ал. 3 от Закона за МВР, като в обхвата на определението попадат и „химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването“.

Считам че заявената от мен информация безспорно е свързана с обществения живот в Република България и здравето на българските граждани, както и със законосъобразното и в интерес на обществото разходване на публичните финанси. След протеста на 02.09.2020 г., по време на който органите на МВР използваха „помощни средства“ – химически вещества, които са предназначени за намаляване способността за съпротива на правонарушители чрез дразнещо въздействие върху очите, кожата и горните дихателни пътища. При използване на химически вещества Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи задължава органите на МВР да отцепят незабавно обгазения район до края на поразяващото действие на химическите вещества и да предприемат мерки за извеждане и оказване помощ на пострадалите лица, което на 02.09.2020 г. не бе направено. В резултат на това, в паниката и неинформираността обгазените хора правеха неща, които дори влошаваха състоянието им, а много хора, без да са пряко обгазени, в следващите дни имаха симптоми като: кашлица, затруднено дишане, загуба на глас, кожни обриви и др.

Предвид гореизложеното,

Уважаеми господин Министър, 

Моля да ми отговорите писмено на следните въпроси:

  1. Какви химически вещества са използвани от полицейските органи на 02.09.2020 г. по време на протестите и през следващите дни?
  2. На какво основание (писмена/ устна заповед, указания и др.) са използвани химически вещества на 02.09.2020 г.?
  3. Провеждани ли са от МВР процедури за закупуване на химически вещества и, ако да, кога, на какво основание (правно и фактическо), при какви условия и за какви количества?
  4. Действащите методически указания за използване на различни видове техники за използване на физическа сила и помощни средства, технически характеристики и правила за безопасност при употребата и съхранението им.

Гр. София, 19.04.2021г. С уважение: 

Мартин Димитров

Народен представител от ПГ на Демократична България

Накратко:

Попитахме министъра на вътрешните работи какви химически вещества са използвани от органите на МВР по време на протеста на 02.09.2020 г., когато напрежението в София ескалира, както и в следващите дни. Зададохме и въпроса на какво основание са използвани химически вещества и провеждало ли е МВР процедури за закупуване на такива.

Защо е важно:

По време на големия протест в София на 2 септември 2020 г., напрежението ескалира и полицията употреби насилие спрямо демонстранти. В този и в следващите дни органите на МВР използваха лютив спрей срещу рпотестиращи, а заради физическите реакции на напръсканите към спрея сред обществото се появиха подозрения за използвани специфични химически вещества. Същевременно според Закона за МВР полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства, само когато това е абсолютно необходимо и при определени условия.

Вид:

Въпрос

Вносители:

Мартин Димитров

Народен представител

Мартин Димитров
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK