Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“
Икономист, активен законодател, основател на Групата за натиск.

Свързани позиции

Медийни участия

Нагоре