Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“
Юрист и икономист, адвокат, завършил СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, European Business School-London, Regents University.

Свързани позиции

Медийни участия

Нагоре