Законопроект за промени в Закона за ДДС

23 април 2021, петък Viber

За да може касова бележка да се издава и от компютър

Проект!

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.60 от 2 Август 2016г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., доп. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.)

Параграф единствен. В Чл.118 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал. 1 след думите “фискално устройство” се добавят думите “или друго печатащо устройство след извършена отдалечена фискализация”.
  2. В ал. 2 се добавя изречение трето: “В случай, че вместо фискално устройство се използва отдалечена фискализация, софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти трябва да осъществява дистанционната връзка по ред, определен в наредбата по ал. 4”.
  3. В ал. 3 след думите “интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност” се добавят думите “или от друго печатащо устройство след извършена отдалечена фискализация”.
  1. В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 4 след думите “фискално устройство” се добавят думите “или друго печатащо устройство след извършена отдалечена фискализация”;

б) точка 7 се отменя;

в) създава се нова т. 10:

“10. изискванията, редът и начинът за извършване на отдалечена фискализация.”

  1. Алинеи 14 и 16-20 се отменят.

ВНОСИТЕЛИ:

МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

Отменените текстове са основанието за въвеждането на измененията в Наредба Н-18, които създадоха огромни проблеми на бизнеса в последните няколко години.

Регулирането на използвания софтуер, както и на софтуерните компании, е свръхрегулация. Неяснотите, произтичащи от подзаконовия акт и неговото тълкуване струват милиони, без това да носи реален и измерим позитивен ефект за бюджета.

Измененията в Наредба Н-18 са внесени без адекватна оценка на въздействието и без обосновам модел на изчисление на приходите в бюджета.

Законопроектът отрязва възможността приходната администрация да въвежда подобни изменения отново, под каквато и да е форма. Контролът върху софтуера, използван за продажби, е нереалистичен и вреден в контекста на свободния европейски пазар.

Със законопроекта се въвежда и т.нар. отдалечена фискализация (софтуерна фискализация) – тя позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуера за управление на продажбите и получаване на уникален номер, който може да бъде отпечатан на печатащо устройство, различно от фискално устройство, или изпратен по електронен път. Така отпечатаният фискален бон съдържа всички реквизити, съдържани във фискален бон издаден от фискално устройство, в. т.ч. възможност за проверка в реално време дали продажбата действително е регистрирана в приходната администрация.

Законопроектът не отменя фискалните устройства и изискванията към тях, но добавя още една възможност за фискализация.

ВНОСИТЕЛИ:

Накратко:

Отменените текстове са основанието за въвеждането на измененията в Наредба Н-18, които създадоха огромни проблеми на бизнеса, а контролът върху софтуера, използван за продажби, е нереалистичен и вреден в контекста на свободния европейски пазар. Със законопроекта се въвежда и т.нар. отдалечена фискализация, която позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуер и получаване на уникален номер, който може да бъде отпечатан на печатащо устройство, различно от фискален апарат. Законопроектът не отменя фискалните устройства и изискванията към тях, но добавя още една възможност за фискализация.

Защо е важно:

Отмяната на спорната наредба Н-18 ще отговори на очакванията на бизнеса, който остро възрази заради огрмните разходи и заради свръхрегулацията от страна на НАП. Възможността касова бележка да се издава не само от фискален апарат, но от всяко друго устройстов ще е улеснение за бизнеса. По предварителни оценки това ще спести на фирмите около 100 млн. лв.

Вид:

Законопроект

Вносители:

Владислав Панев

Народен представител

Владислав Панев
Антоанета Цонева

Народен представител

Антоанета Цонева
Надежда Йорданова

Народен представител

Надежда Йорданова
Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Манол Пейков

Народен представител

Манол Пейков
Ивайло Старибратов

Народен представител

Ивайло Старибратов
Стела Николова

Народен представител

Стела Николова
Александър Симидчиев

Народен представител

Александър Симидчиев
Петър Маринов

Народен представител

Петър Маринов
Бонка Василева

Народен представител

Бонка Василева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK