Ивайло Старибратов

Ивайло
Старибратов

Народен представител

Ивайло Старибратов е народен представител, избран за 45-ото НС от листата на “Демократична България” във Варна. Той е преподавател във Факултета по математика и информатика към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра Обучение по математика, информатика и ИТ. Има дългогодишен опит в сферата на образование, като учител и директор, както и като изследовател и анализатор в нея. През последните десет години работи усилено за изследване на дигитализация в образованието и администрацията.

Член е на УС на „Клъстер ИКТ Пловдив“ и член на УС на СМБ /Съюз на математиците в България/, Председател на секцията на СМБ Пловдив.

Ивайло Старибратов ще работи усилено в сферата на: образованието – прозрачност, предвидимост и адекватно финансиране, въвеждане на нови методики и промени, на база анализи и апробация; спорта – преференции за инвестиции в спорта, достъп на всеки до спортни съоръжения и адекватно субсидиране на талантите; младежта – създаване на условия за обществено значими изяви на всеки, с акцент към децата със специални образователни потребности; дигитализация на администрацията, задоволяваща нуждите на гражданите в максимална степен.

Свързани новини и позиции

Документи

Нагоре