Транспорт

В 45-ото Народно събрание предложихме законодателни промени, с които се предвижда коренна трансформация на досегашната регулация на таксиметровите шофьори. От една страна те ще облекчат административната тежест по регистрацията и обслужването на таксиметровите превози, от друга ще позволи навлизането на превозвачи на принципа на споделеното пътуване. Това ще създаде една нова и ясна регулаторна рамка за, която ще защитава интересите и на такситата, които можеш да вземеш на улицата с тези, които могат да се поръчат единствено чрез диспечерска система.

Предложихме:

 • Проект за промени в Закона за автомобилните превози, който регулира по нов начин таксиметровите превози и намалява административната тежест върху такситата.
 • Проект за промени в Закона за движение по пътищата, който предвижда отмяната на синия талон към шофьорската книжка

В следващия парламент ще продължим да работим за разработване на правила, гарантиращи възможностите за споделено пътуване на територията на цялата страна като нов вид транспортна пазарна услуга, основополагаща се на развитието на съвременните технологии и отговаряща на нуждите на населението за достъпност и мобилност.

Проектът за изменение и допълнение в Закона за автомобилните превози – тук 

Проектът за промени в Закона за движение по пътищата – тук 

Ето и програмата на Демократична България в сектор “Модернизация и растеж на икономиката”:

Транспортът е специфичен отрасъл на икономиката, който има за цел да обслужва нуждите от придвижване на хора и стоки. Един от най-важните елементи на транспорта е функционирането на транспортния пазар, делящ се на пътнически и товарен. В същото време страната ни е на първо място в Европейския съюз по годишен брой загинали при катастрофи с леки автомобили на 1 милион жители. Лошото състояние на пътната безопасност налага спешно прилагане на по-ефективни мерки.

Цел на „Демократична България“ ще бъде гарантирането на качествена транспортна услуга, базирана на целостта и функционалността на пътническия и товарния транспортен пазар. Тя изисква създаването и подкрепата на конкуренцията при извършването на превозите, както и прилагането на мерки за повишаване на безопасността и стремеж към нулева смъртност на пътя.

По този начин ще се постигне по-добро качество на живот на българските граждани чрез по-бързо и безопасно придвижване, икономически растеж чрез повече инвестиции и по-високи заплати, конкурентен железопътен и автомобилен транспорт, щадящ природата.

Визия:      

 • Достъп до обществен транспорт за всеки жител на страната;
 • Пренасочване на поне 20% от шосейните превози на товари към превози с железопътен и воден транспорт до 2025 г.;
 • Ускорена електрификация на жп мрежата и внедряване на алтернативни източници за захранване с енергия на транспорта;
 • Внедряване на информационни системи за оптимизиране на транспортните процеси.

Предлагаме следните мерки за изпълнение на целите: 

А. Законодателство

 • Приемане на нов Закон за обществените превози на пътници, който да регламентира и гарантира равни права и условия за пътуване с железопътен, междуградски автобусен, градски и споделен транспорт на територията на страната.
 • Приемане на нов Закон за движение по пътищата, който да отразява всички съвременни нужди при експлоатацията на шосейния транспорт у нас и по света, с особен акцент върху пътната безопасност. 
 • Връщане на Агенция „Пътна инфраструктура“ към МТИТС с цел създаване на      ефективна и интегрирана система за мобилност от страна на транспортното министерство. Транспортната инфраструктура няма място в МРРБ, където обслужва единствено строителните фирми, вместо транспортните нужди на икономиката и населението. 
 • Промяна на Закона за местни данъци и такси в частта му за „Данък върху превозните средства“, така че най-висок да бъде данъкът за превозните средства, които са най-стари по възраст, замърсяват най-много и имат висока мощност. Ще създадем държавен механизъм за данъчни преференции за собственици на нови и екологични автомобили и електромобили. На собственици на автомобили, които не са заплатили своя местен данък, ще бъдат отказвани всякакви държавни и общински административни услуги.

Б. Инфраструктура

Създаване на национален фонд за инвестиции в транспортната инфраструктура, който да осигури възможност за продължаване на финансирането на транспортни проекти. Той ще бъде инструмент за продължаване на усилията за подобряване на инфраструктурата на страната в дългосрочен план до 2050 г., с акцент върху безопасността, а не върху интереса на строителите.

 • Пренасочване на усилията и инвестициите към екологичния и нискоенергиен железопътен транспорт: 
  • Ускоряване на проектите за рехабилитация и модернизация на жп линиите Пловдив – Бургас, фаза II, Волуяк – София и София – Елин Пелин по Механизъм за свързана Европа, Елин Пелин – Пловдив по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.
  • Осигуряване на средства и започване на рехабилитация и модернизация на жп линии Видин – Медковец – Мездра – София – Дупница – Кулата, Мездра – Горна Оряховица, Русе – Горна Оряховица – Велико Търново. Продължаване на проектите за модернизиране на линията София – Перник – Радомир – Гюешево – македонска граница. Осигуряване на свързаност с Румъния, чиято жп мрежа се модернизира в момента, по направленията Мездра – Видин, дунавските пристанища и през Добрич и Силистра. 
  •  Поддръжка и ускоряване на електрификацията на цялата жп инфраструктура и възстановяване на проектните скорости по всички линии, с приоритет на жп линии Русе – Варна и Горна Оряховица – Каспичан.
  • Стартиране на проучвателни и проектни дейности за изграждане на нови участъци от жп мрежата, които са важни в международен план и за подобряване на свързаността между съществуващи участъци – Левски – Бяла (за връзка с Русе и Букурещ), Троян – Христо Даново ( с жп тунел), Попово – Разград, Асеновград – Смолян, Подкова – Златоград – гръцка граница и др.
  • Внедряване на съвременни средства за осигуряване на безопасно движение на влаковете, гарантиращи оперативна съвместимост с Европейската система за управление на движението на влаковете (ERTMS/ETCS сигнализация и други) по магистралните жп линии и за подвижния състав, опериращ по тях. 
 • Поддържане и модернизация на шосейната пътна мрежа, фокусиране върху безопасността и сигурността.
  • Изготвяне и приемане на стандарти за приемане на строителството и за поддръжка на шосейната инфраструктура, които да бъдат залагани в тръжните процедури за поддръжка на инфраструктурата – с цел контрол над строителните компании.
  • Прецизиране на трасетата и изграждане на АМ „Хемус“, магистрала Русе – Велико Търново и тунел „Шипка”, АМ „Черно море“, магистрала София – Калотина и скоростен път от Мездра до Ботевград.
  • Доизграждане на АМ „Струма“ в участъка на Кресненското дефиле с две платна, изнесени на изток от дефилето.
  • Рехабилитация на участъците от пътна мрежа, които заплашват безопасността на движение, според степента на амортизация на пътните платна и съпътстващите ги елементи – в това число новопостроените участъци от правителствата на ГЕРБ, които не отговарят на елементарни технически стандарти за безопасност и стабилност на пътното платно.      
  • Въвеждане на съвременна телематична система за управление на трафика.
  • Фокусиране върху елементите на безопасността и сигурността – полагане на релефна и светлоотразяваща маркировка, адекватно разположение и информация от пътните знаци, поддръжка на крайпътните елементи така, че да осигуряват максимална видимост на водачите.
  • Внедряване на съвременен технически контрол: (1) системи за контрол на теглото на тежкотоварните превозни средства, (2) системи за обективен контрол на скоростта на превозните средства – точково и на участъци, (3) системи за линейно управление на трафика по магистралите.
 • Единно европейско небе и качество на услугите по летищата.
  • Подпомагане на летищните оператори, като се спазва европейското законодателство с оглед преодоляване на резкия спад обслужени пътници и гарантиране на устойчиво възстановяване на сектора, безопасност и качествено обслужване по летищата;
  • Продължаване на мерките за постигане на единно европейско небе;
  • Изграждане на адекватни връзки към всички международни летища на територията на страната с цел реализиране на потенциала за карго и пътнически превоз, а именно:
   • Железопътна връзка Слънчев бряг – Летище Бургас – Бургас, интегрирана с градския транспорт на град Бургас;
   • Градска трамвайна линия Летище Варна – град Варна – ж.к. „Чайка“, Варна;
   • Железопътна спирка „Летище Пловдив“ по жп линията Пловдив – Асеновград. 
 • Изграждане на интегрирана навигационна система по р. Дунав, увеличение на капацитета на морските пристанища.
  • Довършване на системата за навигация по р. Дунав, извършване на проучвания за подобряването на корабоплаването чрез система за следене на състоянието на речното русло, изграждане на нови хидрометрични и метеорологични станции по поречието на реката, извършване на поддръжка на всички брегови знаци и фарове за гарантиране на безопасността на корабоплаването.
  • Увеличаване на инвестициите в речните пристанища с цел увеличаване на товарооборота и пътникопотока, както и качеството на предлаганите услуги. Фокус върху превозите на контейнери и специализираните терминали; закупуване на рийч-стекъри за манипулация с контейнери, ремонт на настилки и складови бази.
  • Изграждане на нови площадки за обработка и съхранение на контейнери на пристанища Варна и Бургас, закупуване на нова претоварна техника, което да позволи акостирането на контейнеровози с капацитет до 10 000 TEU в пристанище Бургас.
  • Инвестиране в пристанищните терминали за пътнически и круизни кораби, подобряване на качеството на обслужване и увеличаване на броя на обслужваните круизни дестинации. 

В. Пътнически транспорт

 • Гарантиране правото на мобилност на всеки жител на страната чрез изграждане на Национална транспортна схема, валидна за железопътния, междуградския автобусен и градския транспорт, основана на запазването на пътническите превози по всички съществуващи железопътни линии, цялостната преработка на работата на съществуващите републиканска, областни и общински транспортни схеми, така че да се гарантира лесна възможност за пътника да планира избор на маршрут и прекачванията за пътуването си.
 • Изграждане на национален портал за транспорта, който да дава информация на пътниците за всички обслужвани направления с обществен транспорт, разписания и прекачвания (route planner).
 • Извършване на проучване за възможностите за тарифна интеграция (единен билет, единна карта) между железопътния, междуградския автобусен и видовете градски транспорт на територията на страната, по области и общини.
 • В железопътния транспорт:
  • Извършване на пълна ревизия и одит на Холдинг БДЖ ЕАД, БДЖ-ПП ЕООД, БДЖ-ТП ЕООД, ДП НКЖИ и ТСВ ЕАД;
  • Провеждане на процедура за избор на железопътни превозвачи, които да обслужват пътническите влакове на територията на страната след 2024 г.;
  • Субсидията за жп превоза следва бъде на база продаден билет и превозен пътник, а не на километър пробег, както досега. Осигуряване на независимост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД по отношение на тарифата за превоз на пътници, гарантирайки по този начин пазарната ориентираност на услугата;
  • Извършване на актуализация на договора за обществени услуги между БДЖ–ПП и държавата със залагане на критерии за оценка услугата (SLA договор);
  • Осигуряване на съвременни условия за пътуване във всички влакове с особен акцент върху чистотата;      
  • Въвеждане на тактов график за движение на влаковете, осигуряване на възможност за прекачвания и повече връзки;
  • Въвеждане на програма за увеличаване на броя превозени пътници, включително броя на превозените пътници с намалена подвижност; редовна обратна връзка от потребителските организации на пътниците, редовни анкети за удовлетвореност на пътника, които да се отразяват на атестацията на ръководните кадри в БДЖ. 
  • Увеличаване на броя влакове по направленията, където има силен ръст на автомобилния трафик с цел подобряване на транспортното обслужване на населението, намаляване на задръстванията по пътищата и намаляване на вредата от транспорта върху околната среда, а именно това са направленията:
   • София – Перник – Дупница – Петрич (– Кулата – Солун) – по направлението ще се въведе интервал за бързите влакове от 60 мин. през целия ден; до Солун в летните месеци на всеки 2 часа; в участъка София – Перник интервалът на крайградските пътнически влакове ще бъде 20 мин.; в участъка София – Дупница интервалът на крайградските пътнически влакове ще бъде 40 мин.;
   • София – Мездра – по направлението ще се въведе интервал от 20 мин. сутрин и вечер за крайградските пътнически влакове, а през останалото време 30 мин. с редуване между крайградски и бързи влакове;
   • София – Драгоман (– Димитровград) – по направлението ще се въведе интервал от 60 мин. през целия ден;
   • Пловдив – Асеновград – по направлението ще се въведе интервал от 20 мин. през целия ден;
   • Пловдив – Димитровград – по направлението ще се въведе интервал от 60 мин. през целия ден.
  • Изграждане на крайградски железници, свързващи агломерациите в страната с населените места, които генерират голям трафик – извършване на т.нар. „modal shift”, съгласно изискванията на приоритетите по Зелената сделка на ЕС; маршрутите на влаковете ще преминават през всички населени места в агломерацията (пример: Копривщица – Банкя; Своге – Перник, Димитровград – Пазарджик и др.). 
  • Нови електронни услуги в БДЖ–Пътнически превози – удобна резервационна система, която да работи; предлагане на възможност за прекачване на влак или друго превозно средство (автобус, метро, ферибот).
 • В междуградския автобусен транспорт:
  • Въвеждане на ясни и единни правила за достъп на лицензирани автобусни превозвачи до конкурси за обществен превоз на пътници с обществен транспорт за цялата страна;
  • Въвеждане на стандарт за качество при обслужването с автобусен транспорт, включително оборудване на автобусите за превоз на пътници с намалена подвижност;
  • Въвеждане на единна национална номерация на автобусните линии, график на движение и места за спиране;
  • Извършване на категоризация на автогарите и спирките, приемане на условия за качество при обслужването на пътници.
 • В градския транспорт:
  • Съобразно приетите национални и европейски стратегически документи и с оглед на трайно влошеното качество на атмосферния въздух в градовете в цялата страна ще изработим ежегодна програма за финансиране на модернизацията и развитието на градски електротранспорт във всички градове с мръсен въздух с цел осигуряване на адекватна алтернатива на придвижването с личен автомобил в градовете. След подробен анализ ще възстановим и доразвием електротранспорта в градове, където той е закрит или е недовършен – Пловдив, Добрич, Перник, Габрово, Велико Търново, Казанлък, Ямбол, Благоевград, Шумен и др. Финансирането ще се осъществява след изготвянето на експертни комплексни проучвания, така че инвестициите да се извършват само след гарантиране на устойчивостта им за минимум 10 години.
  • Ще създадем базови правила, на които трябва да отговарят всички електронни системи за таксуване в обществения транспорт, така че да няма пречки за интегрирането на железопътните превози с вътрешноградските обществени превози.
  • Ще създадем програма, насочена към бизнеса, която да стимулира работещите да използват вътрешноградски и междуградски обществен транспорт вместо лични автомобили за ежедневни трудови пътувания.
  • С промени в законодателната рамка ще позволим изцяло на общините сами да управляват трафика на своята територия, като създадат оперативно звено по управлението му и местна полиция, която да го контролира.
  • Ще въведем строг контрол на вредните емисии от моторните превозни средства чрез монтирането на стационарни газови анализатори по пътищата както в градовете, така и по републиканската пътна мрежа. Ще оборудваме екипи с мобилни газови анализатори като последващ контрол върху ГТП.
 • Споделено пътуване
  • Приемане на термина „Споделено пътуване“ в законодателството;
  • Разработване на правила, гарантиращи възможностите за споделено пътуване на територията на цялата страна като нов вид транспортна пазарна услуга, основополагаща се на развитието на съвременните технологии и отговаряща на нуждите на населението за достъпност и мобилност.

Г. Товарен транспорт

 • Извършване на цялостен анализ на сектора за превоз на товари и стоки с цел провеждане на адекватна държавна политика, насочена към подобряване на условията за търговия и производство, предвиждане на слабите места в инфраструктурата и начините за регулиране на пазара.
 • Провеждане на политика за намаляване на вредните емисии от товарния транспорт чрез:
  • насърчаване използването на екологичния сухопътен железопътен транспорт – конкурентни тарифи за ползване на железопътната инфраструктура при комбинирани превози;
  • увеличаване на таксите за преминаване на тежкотоварни автомобили в транзитно направление;
  • въвеждане на ограничения за шофирането на тежкотоварни автомобили в определени часове на денонощието и седмицата;
  • ограничаване на превозите на опасни вещества с автомобилен транспорт за сметка на железопътния;
  • насърчаване на научните изследвания за внедряване на екологични решения в шосейните превозни средства;
  • стимулиране на мултимодалните превози река – железница, море – железница с нови интермодални терминали при портове Варна, Бургас, Русе; 
  • изграждане на интермодални терминали за прекачване от тежки камиони (TIR) на жп транспорт и обратно, на прецизно избрани места около товарни възли – в районите на Пловдив при Труд–Филиповци, Пловдив при летище Крумово, западна София, Димитровград, Дупница–Благоевград и Горна Оряховица). Досега правителството финансира изграждането на един-единствен терминал на неподходящо място (гара Каблешково) с цел обслужване на близка до властта компания.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK